Bormaņu Anna

Lomas: literāte

Bormaņu Anna (1785 - ?) ir pirmā zināmā latviešu literāte sieviete. Bijusi brāļu draudžu dziesminiece. No Bormaņu Annas dziesmām saglabājušās trīs, kuras Jaunpiebalgas mācītājs Kristofs Reinholds Girgensons ievietojis grāmatā "Kristīgas dziesmas, Vidzemes baznīcās un mājās dziedamas" (1809).

Dzimšanas laiks/vieta

1785
Rauna

Personiska informācija

Dzimusi saimnieka – audēja Anša Bormaņa ģimenē.
Precējusies ar Launkalnes muižas uzraugu.
Bijusi brāļu draudžu dziesminiece.

Profesionālā darbība

1809: trīs no Bormaņu Annas dziesmām – "Kaut jel pareizi varētu tev pateikt", "Par savu mīļu Ķeizeru", "Kungs, palīdz man, mans radītājs" Jaunpiebalgas mācītājs Kristofs Reinholds Girgensons ievietojis grāmatā "Kristīgas dziesmas, Vidzemes baznīcās un mājās dziedamas" (1809).

Citātu galerijaPar Annas Bormanes dziesmām

"Trīs garīgas dziesmas ir tas mazais, bet vērtīgais mantojums,
ko šī pirmā latviešu dzejniece atstājusi latviešu
sieviešu rakstniecībai. Viena no tām ir svinīga
jauna gada dziesma "Kungs, palīdz man mans radītājs, caur visām bēdām vadītājs". Otrā mātes dziesma
par bērna audzināšanu "Kaut jel pareizi varētu
tev pateikt mīļais debesu tētīt" un trešā aizlūgšana
par valdniekiem un vecākiem "Par savu
mīļu ķeizaru, ko žēlīgs Dievs man devis". Pirmā
un pēdējā dziesma uzrakstīta trijos un četros pantos.
Garākā ir mātes dziesma, sacerēta septiņos pantos.
Visas trīs dziesmas uzņemtas 1809. g. Vidzemes dziesmu
grāmatā "Kristīgas dziesmas". Kā Annas Bormanes
dziesmu garīgais svaigums nav paspējis vēl
novīst, liecina tas, ka viņas "Jaungada dziesma" atrodama
arī kādā 1922. gadā izdotā dziesmu grāmatā."

Lilija Brante. Latviešu sieviete. R.: 1931, 38. lpp.

"Ja jautājam, kāda nozīme bijusi Bormaņu Annas, šīs pirmās latviešu dziesminieces, dziesmām, jāsaka, ka toreizējai latviešu literatūrai tās nekā jauna nevarēja dot, bet varēja noderēt ierosinājumam. Mūsdienās tās rāda, ka dzejas dzirksts latviešiem nav trūkusi arī bargajos dzimtniecības laikos. Diemžēl, paraugu, kas paglābušies, ir maz, un tie ir laimīgi izņēmumi, kas pilnīgi neatspoguļo darbu, kas norit latviešu starpā un rada pamatu nākamajiem latviešu rakstniekiem un dzejniekiem. "

Aleksanders Jansons. Bormaņu Anna. "Izglītības Mēnešraksts" Nr. 9, 1943.

"Nav zināms, cik lielā mērā Kristofs Reinholds Girgensons dziesmas pārveidojis, kopumā tās ir līdzvērtīgas citu krājumā publicēto autoru sacerējumiem."

Zigrīda Frīde. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

Nodarbes