LĻKJS prēmija

Papildus nosaukums

Latvijas Ļeņina komunistiskās jaunatnes savienības prēmija

Valsts

Latvijas PSR

Kategorija

Apbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)

Personas

Māra Zālīte
Prēmija piešķirta par sabiedriski aktuālu tēmu risinājumu augstā mākslinieciskā līmenī lugās "Pilna Māras istabiņa" un "Tiesa", dzejoļu krājumā "Nav vārdam vietas" un aktīvu sabiedrisko darbību.
1986

Klāvs Elsbergs
Prēmija dzejniekam Klāvam Elsbergam (pēc nāves) piešķirta par būtisku savas paaudzes atklāsmi dzejā un aktīvu cittautu literatūras popularizēšanu.
1986

Zigmunds Skujiņš
Prēmija piešķirta par jaunatnei veltītiem darbiem.
1983

Māris Čaklais
Prēmija piešķirta par ieguldījumu jaunatnes un bērnu estētiskajā audzināšanā dzejoļu krājumos "Uz manām trepēm", "Pulksteņu ezers" un "Minkuparks".
1980

Jānis Peters
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Ceturtā grāmata" un publicistiku.
1978

Andrejs Dripe
Prēmija piešķirta par aprakstu krājumu "Kolonijas audzinātāja piezīmes" u.c. darbiem, kuros risinātas aktuālas mūsdienu jaunatnes dzīves problēmas.
1976

Ojārs Vācietis
Prēmija piešķirta par augsti māksliniecisku laikabiedra tēla atspoguļojumu latviešu padomju dzejā.
1976

Gunārs Priede
Prēmija piešķirta par sekmīgu jaunatnes tematikas risinājumu latviešu padomju dramaturģijā.
1974

Imants Ziedonis
Prēmija piešķirta par publicistikas darbu sabiedrisko aktualitāti un augsto māksliniecisko meistarību.
1972

Leons Paegle
(pēc nāves) Prēmija piešķirta par "ieguldījumu latviešu revolucionārās dzejas attīstībā, par darbiem, kas aicinājuši darba jaunatni cīņā par sociālisma uzvaru un iedvesmo mūsdienu jaunatni svēti glabāt revolucionārās cīņas ideālus, turpināt strādnieku šķi
1970

Darbi

Ceturtā grāmata
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Ceturtā grāmata" un publicistiku.
1978

Kolonijas audzinātāja piezīmes
Prēmija piešķirta par aprakstu krājumu "Kolonijas audzinātāja piezīmes" u.c. darbiem, kuros risinātas aktuālas mūsdienu jaunatnes dzīves problēmas.
1976