Kārļa Dziļlejas fonda balva

1996 – 2021

Literatūrzinātnieka Kārļa Dziļlejas balva izveidota 1995. gadā, to piešķir ar dzejnieka un literatūras vēsturnieka Kārļa Dziļlejas meitas un dramaturga Mārtiņa Zīverta sievas Ilzes Zīvertes finansiālu atbalstu izveidotais Kārļa Dziļlejas fonds. Katru gadu rudenī tiek vērtēti konkursam iesniegtie studentu semestra (kursa), bakalaura un maģistru darbi, kuru tēmas saistītas ar latviešu literatūru un vēsturi, literatūras teoriju. Studentu darbus vērtē Kārļa Dziļlejas fonda veidota komisija.

Kārļa Dziļlejas prēmijas laureāti

1996: Valentīns Lukašēvičs (maģ.), Gundega Šulca (bakal.), Andris Pētersons (bakal. – veicin.), Maira Valtere (semin.)
1997: A. Antonova (bakal.), G. Miķelsone (bakal.), M. Antonova (semin.), Dana Daugule (semin.)
1998: Iveta Ruskule (maģ.), Evija Veide (maģ.), Signita Pundure (bakal.), Zane Pencele (bakal.), Liene Dansone (īpaša balva), Iveta Ratinīka (semin.), Rimands Ceplis (semin.)
1999: K. Kuplais (maģ.), E. Eglāja-Kristsone (bakal.), S. Nikolajeva (semin.), Z. Fonarčuka (semin.)
2000: Elita Vanaģele (maģ.), Maira Valtere (maģ.), Ineta Atpile (bakal.), Ieva Dumberga (semin.)
2001: Inese Brakša (maģ.), Jana Hartmane (bakal.), Inese Vasiļjeva (semin.)
2002: Inta Neiharte (maģ.), Daina Ratniece (bakal.), Diāna Ratinīka (semin.), Kristīne Genderte (semin.), Ginta Rutkovska (semin. – veicin.)
2003: Solvita Ločmele (maģ.), Jana Hartmane (maģ.), Iveta Ašurko (bakal.), Sanita Javoiša (semin.), Aija Treija (semin.)
2004: Rita Meinerte (maģ.), Baiba Birkenberga (bakal.), Pauls Daija (sem.)
2005: Valija Papiņa (maģ.), Ingmāra Balode (bakal.), Ieva Birnbauma (sem.)
2006: Zinaida Ķedere (maģ.–veicin), Gundega Kalniņa (bakal.), Oksana Komarova (bakal.–veicin.), Māra Ļeonova (bakal.–veicin.), Aija Fedorova (sem.)
2007: Solvita Pošeiko (bakal.), Helēna Podniece (bakal.), Ieva Sarkane (sem.), Dace Ozoliņa (sem.)
2008: Laura Avotiņa (maģ.), Kristīne Anspoka (maģ.–veicin.), Anna Stepiņa (bakal.–veicin.), Aija Jokubauska (bakal.–veicin.), Jūlija Dibovska (sem.)
2009: Ingmāra Balode (maģ.), Jūlija Dibovska (bakal.), Elīna Kokorēviča(bakal.–veicin.), Ieva Sarkane (bakal.–veicin.), Aija Andžāne (sem.)
2010: Sandra Ūdre (maģ.), Zita Kārkla (maģ.–veicin.), Sanita Briežkalne (bakal.), Aija Lūse (bakal.–veicin.), Kristīne Freiberga (sem.)
2011: Jūlija Dibovska (maģ.–1. prēm.), Elīna Kokarēviča (maģ.– 2. prēm.), Una Alksne (bakal.–1. prēm.), Līna Garanča (bakal.–2. prēm.), Madara Bergane-Berģe (sem.)
2012: Līvija Baumane (maģ.), Rolands Eliņš (bakal.), Anna Peršteina (bakal. – speciālbalva), Arnis Koroševskis (semin.), Dārta Dzenīte (semin. – speciālbalva)
2013: Sanita Briežkalne (maģ.), Arnis Koroševskis (bakal.), Baiba Kauliņa (bakal.)
2014: Kristiāna Kārkliņa (bakal. – veicin.), Anna Andersone (bakal. – veicin.), Edīte Matusēviča (bakal. – veicin.), Artūrs Skutelis (semin.), Signe Perševica (semin. – veicin.)
2015: Madara Eversone (maģ.), Arnis Koroševskis (maģ. – veicin.), Laura Ceļmale (maģ. – veicin.), Signe Raudive (bakal.), Arturs Skutelis (bakal. – veicin.), Santa Siliņa (semin.), Krista Anna Belševica (semin. – veicin.)
2016: Undīne Arāja (maģ.), Kristiāna Kuzmina (maģ. – veicin.), Rita Grigāne (bakal.), Kaspars Ņesterovs (bakal. – veicin.), Juta Ance Romberga (semin.)
2017: Arturs Skutelis (maģ.), Signe Raudive (maģ. – veicin.), Liene Kāposta (semin.)
2018: Ilze Ļaksa-Timinska (maģ.), Anna Šēfere (maģ.–veicin.), Estere Kalks (bakal.), Madara Līgotāja (bakal.–veicin.), Zanda Babčuka (sem.)
2019: – Ieva Ēvalde (maģ.), Kaspars Zalāns (maģ.–veicin.), Diāna Polgina (bakal.), Krista Valaine (bakal.–veicin.), Raimonds Ķirķis (sem.)
2020: – Estere Kalks-Ķere (maģ.), Undīne Kalniņa (maģ.–veicin.), Oļģerts Rihlickis (bakal.), Dārta Sīka (sem.–veicin.), Elīna Paula (sem.–veicin.)
2021: – Anna Auzāne (maģ.), Sandija Martinsone (maģ.–veicin.), Evita Intaite (bakal.), Rihards Ošenieks (sem.)

Gads no

1996

Gads līdz

2021

Papildus nosaukums

Kārļa Dziļlejas fonda prēmija

Valsts

Latvija

Kategorija

Apbalvojumi atjaunotajā Latvijas Republikā (1991– )

Personas

Juta Valdmane
Literārie prototipi: Mārtiņš A. Upīša romānu ciklā "Robežnieki"
2022

Arnis Koroševskis
Balva piešķirta par maģistra darbu "Andreja Upīša literārā darbība no 1899. līdz 1909. gadam: žanrs, strāvojumi un inovācijas" (darba vadītāja – Dr. philol. Ieva Kalniņa).
2015

Madara Āriņa
Balva piešķirta par maģistra darbu "Latvijas Padomju rakstnieku savienības valdes ietekme uz literāro procesu (1956–1969)" (vadītāja prof. Ieva Kalniņa).
2015

Balva piešķirta par bakalaura darbu "Jūdasa tēla recepcija latviešu literatūrā Pirmā un Otrā pasaules kara kontekstā" (vadītāja prof. Māra Grudule).
2015

Arnis Koroševskis
Balva piešķirta par bakalaura darbu "Reālisms Andreja Upīša romānos "Sieviete" un "Zaļā zeme" (darba vadītāja – Dr. philol. Ieva Kalniņa).
2013

Arnis Koroševskis
Balva piešķirta par semestra darbu "Reālisma un naturālisma transformācijas Andreja Upīša romānos "Ziemeļa vējš" un "Sieviete" (darba vadītāja – Dr. philol. Ieva Kalniņa).
2012

Jūlija Dibovska
Balva piešķirta par maģistra darbu "Andreja Upīša darbu ekranizācijas: galvenie interpretācijas aspekti".
2011

Sandra Ūdre
Saņēmusi Kārļa Dziļlejas fonda balvu par savu maģistra darbu.
2010

Jūlija Dibovska
Balva piešķirta par bakalaura darbu "Naturālisms Andreja Upīša 20. gs. sākuma romānos".
2009

Jūlija Dibovska
Balva piešķirta par kursa darbu "Naturālisms Andreja Upīša romānā "Jauni avoti"".
2008