Juta Valdmane

3 bildes
Lomas: redaktore

Juta Valdmane (1987) – redaktore. 2013. gadā ieguvusi izglītības zinātņu maģistra grādu, 2017. gadā – humanitāro zinātņu maģistra grādu mākslās programmā "Kultūras menedžments un radošās industrijas", bet 2022. gadā – humanitāro zinātņu maģistra grādu Baltu filoloģijā. Strādājusi par direktora vietnieci Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, kā arī Siguldas Valsts ģimnāzijā. No 2022. gada kā ārštata redaktore darbojas LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vortālā www.literatura.lv un AS "Latvijas Mediji". Pirmā publikācija – "Dievbijība un patriarhālā ģimenes tradīcija: vecais Robežnieks A. Upīša romānu ciklā "Robežnieki"" Latvijas Universitātes 80. Starptautiskā zinātniskās konferences tēžu krājumā. Par maģistra darbu "Literārie prototipi: Mārtiņš A. Upīša romānu ciklā "Robežnieki"" 2022. gadā saņēmusi Kārļa Dziļlejas fonda balvu.

Dzimšanas laiks/vieta

03.12.1987
Aizkraukle

Personiska informācija

Rakstnieka Andreja Upīša brāļa Mārtiņa mazmazmeita un literatūrzinātnieka Jāņa Upīša brāļa Andreja mazmeita.

Maģistra pētījumu "Literārie prototipi: Mārtiņš A. Upīša romānu ciklā "Robežnieki"" J. Valdmane veikusi par savu vecvectēvu Mārtiņu Upīti, kura celtajās mājās Skrīveru pagasta "Grullēnos" tagad saimnieko viņas mamma.

Profesionālā darbība

Rediģētie izdevumi

2022: Haralds Bruņinieks "Nāvi mānot" (biogrāfiju sadaļa).

2023: Linda Vorpe "Viņpus upes. Abrene atmiņu stāstos" (korektūra).

Publikācijas

2019: Lāsmas Gaitnieces stāstu krājuma "Par to, ko es tev neteicu" anotācija. Latvijas Nacionālā bibliotēka. Literatūras ceļvedis. Nr. 8. 

2022: "Dievbijība un patriarhālā ģimenes tradīcija: vecais Robežnieks A. Upīša romānu ciklā "Robežnieki"" Latvijas Universitātes 80. Starptautiskā zinātniskā konference. Humanitāro zinātņu fakultāte.

Dalība konferencēs

2021.11.27. LU Studentu zinātniskā konference "Initium". Lasījums "Mārtiņa prototips A. Upīša romānu ciklā "Robežnieki"".

2022.01.12. Starptautiskais zinātniskais seminārs. Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas. Lasījums "Ieskats Heinriha Kleinšmita Lattweeſcho Pataro=Ghramatas pirmizdevumā" (kopdarbs).

2022.03.14. LU 80. starptautiskā zinātniskā konference, sekcija "Latviešu literatūra un reliģija". Lasījums "Dievbijība un patriarhālā ģimenes tradīcija: vecais Robežnieks A. Upīša romānu ciklā "Robežnieki"".

Citātu galerija

Par J. Valdmanes maģistra darbu literatūrzinātnē

"Jutas Valdmanes pētnieciskajā darbā metodoloģiskais rāmējums ir skaidrs un precīzs. Ļoti rūpīgi autore izsekojusi prototipu nozīmei ne tikai maģistra darba avottekstos, bet ieskicējusi arī citus Andreja Upīša darbos klātesošos prototipiskos tēlus. Īpaša uzmanība pievērsta Mārtiņa Upīša personībai un tās prototipiskajām iezīmēm, kas ļāvis izstrādāt pārliecinošu literārā tēla un prototipa salīdzinājumu. Darbā dabiski iekļaujas arī literārās kartēšanas izmantojums, kas ļauj iezīmēt avottekstu ģeogrāfisko telpu.  Darbā izmantoti ne tikai publicētie avoti, bet arī plašā, autores veiktā intervija ar Skrīveru novadpētnieci Dainu Vancāni-Viļumu.

Darbs ir vērtējams kā nozīmīgs ne tikai Andreja Upīša daiļrades izpētē, bet arī vairāku literatūrteorētisko aspektu aktualizācijā. [..] Nebūt ne mazsvarīgi, ka, neskatoties uz nesenajām asajām diskusijām publiskajā telpā par Andreja Upīša kā personības neviennozīmīgo lomu, Juta Valdmane savā pētnieciskajā darbā spējusi abstrahēties no šauri politiskā uzstādījuma, koncentrējoties tieši uz rakstnieka pienesumu latviešu literatūrā."

Kursīte, Janīna. Rekomendācija Kārļa Dziļlejas fonda valdei. 2022.

Saiknes

Andrejs Upīts - Radinieks
Jānis Upītis - Radinieks

Nodarbes

Dzimtais vārds

Upīte

Izglītība

2001–2006
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola
Stacijas laukums 1, Skrīveri

2007–2011
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Rīga
Profesionālais bakalaura grāds izglītībā un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija

2011–2013
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
Rīga
Izglītības zinātņu maģistra grāds

2012
Helsinku universitāte
Yliopistonkatu 4, Helsinki
Rudens semestris Erasmus apmaiņas programmā

2015–2017
Latvijas Kultūras akadēmija
Ludzas iela 24, Rīga
Maģistra studiju programma "Kultūras menedžments un radošās industrijas". Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās

2019–2022
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Humanitāro zinātņu fakultāte. Baltu filoloģija, literatūrzinātne. Humanitāro zinātņu maģistra grāds ar izcilību

Darbavieta

2013–2016
Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskola
Krišjāņa Valdemāra iela 139, Rīga
Direktora vietniece mācību darbā

2016–2019
Siguldas Valsts ģimnāzija
Sigulda
Direktora vietniece

01.09.2022
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Mūkusalas iela 3, Rīga
Vortāla www.literatura.lv redaktore. Autora līgums

01.10.2022
Latvijas Mediji
Rīga
Literārā redaktore / korektore. Autora līgums

Dzīvesvieta

2017
Baltezers

Apbalvojumi

LU Rektora Atzinības raksts
Latviešu tautas pasaka – literārā radošuma veicinātāja pirmsskolā
Par diplomdarbu pirmsskolas pedagoģijā
2011

LU Rektora Atzinības raksts
Skolotāju izglītības programmas ietekme uz studentu attieksmi pret pedagoga profesiju
Par maģistra darbu izglītības zinātņu nozarē
2013

LU Rektora Atzinības raksts
Literārie prototipi: Mārtiņš A. Upīša romānu ciklā "Robežnieki"
Par maģistra darbu valodniecības un literatūrzinātnes nozarē
2022

Kārļa Dziļlejas fonda balva
Literārie prototipi: Mārtiņš A. Upīša romānu ciklā "Robežnieki"
Par maģistra darbu
2022