Madara Eversone

2 bildes

Dzimšanas laiks/vieta

16.11.1986

Profesionālā darbībaSastādītāja
2019: "Laiku nospiedumi. Ilgoņa Bērsona dzīve dienasgrāmatās, vēstulēs, atmiņās un attēlos (1947–1990)".


Pagodinājumi
2013: Latvijas Universitātes rektora Atzinības raksts.
2016–2018: Astrīdes Ivaskas piemiņas stipendija

Izglītība

1993–2005
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
Rīgas iela 50, Liepāja

2005–2008
Latvijas Universitāte
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Vēstures un filozofijas fakultāte, bakalaura grāds vēsturē.

2011–2013
Latvijas Universitāte
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotāja vidusskolā specialitāte.

2013–2015
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Humanitāro zinātņu fakultātē iegūts maģistra grāds filoloģijā (ar izcilību)

2016–2021
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
Humanitāro zinātņu fakultāte, Literatūrzinātnes doktorantūras studijas

21.06.2017–01.07.2017
Sodertornas Universitāte
Alfred Nobels allé 7, 141 89 Huddinge, Zviedrija
Baltijas un Austrumeiropas studiju centra vasaras skola doktorantiem "Austrumu un Rietumu identitātes un kultūras atmiņa Baltijas jūras reģionā".

Darbavieta

02.2015–03.2016
Memoriālo muzeju apvienība
Stabu iela 18, Rīga
Memoriālo muzeju apvienība, Raiņa un Aspazijas muzejs, izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja.

2015: Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gada projektu sagatavošana un realizēšana, jubilejas gada interneta vietnes www.aspazijarainis.lv redaktore

01.06.2016–31.05.2018
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Mūkusalas iela 3, Rīga
Zinātniskā asistente

01.06.2018
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Mūkusalas iela 3, Rīga
Pētniece

Apbalvojumi

Kārļa Dziļlejas fonda balva
Balva piešķirta par maģistra darbu "Latvijas Padomju rakstnieku savienības valdes ietekme uz literāro procesu (1956–1969)" (vadītāja prof. Ieva Kalniņa).
Galvenā balva
2015

Aleksandra Pelēča literārā prēmija
Prēmija piešķirta par grāmatas "Laiku nospiedumi" sastādīšanu.
2020