Aleksandra Pelēča literārā prēmija

2000

Aleksandra Pelēča prēmija tika nodibināta ar Talsu Galvenās bibliotēkas iniciatīvu un Talsu pilsētas domes atbalstu 2000. gadā par godu viņa 80. dzimšanas dienai. Prēmiju piešķir ik pēc diviem gadiem (kopš 2014. gada – katru gadu) aprīlī – A. Pelēča dzimšanas dienas atceres laikā – par mākslinieciski augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kuros atspoguļots ieguldījums A. Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā un kuri veltīti Talsu pilsētai un novadam.

Gads no

2000

Valsts

Latvija

Kategorija

Apbalvojumi atjaunotajā Latvijas Republikā (1991– )

Personas

Kārlis Vērdiņš
Nominants
2024

Andris Kalnozols
Prēmija piešķirta par romānu "Kalendārs mani sauc".
2021

Madara Āriņa
Prēmija piešķirta par grāmatas "Laiku nospiedumi" sastādīšanu.
2020

Antra Grūbe
2019

Zigurds Kalmanis
2018

Zigurds Kalmanis
2018

Antra Grūbe
2014

Zigurds Kalmanis
2010

Zigurds Kalmanis
2008

Zigurds Kalmanis
2006

Darbi

Kalendārs mani sauc
Prēmija piešķirta par romānu "Kalendārs mani sauc".
2021

Laiku nospiedumi. Ilgoņa Bērsona dzīve dienasgrāmatās, vēstulēs, atmiņās un attēlos (1947–1990)
Prēmija piešķirta par grāmatas "Laiku nospiedumi" sastādīšanu.
2020

Vējš pāri Lībagiem
2009

Dzimtas nams
2005