Vija Laganovska

2 bildes

Vija Laganovska (īstajā vārdā Vija Birkova, 1975) – dzejniece, rakstniece, tulkotāja un izdevēja. Dzejoļu krājuma "2 soļi pirms Pleskavas divīzijas" (2017), stāstu krājuma "Pirms un pēc" (2020) un romāna "Viltus saules" (2022) autore. Tulko un atdzejo no krievu valodas. Kopš 2017. gada biedrības "Literatūras Kombains" vadītāja. Vairāku biedrības apgādā iznākušo grāmatu projektu vadītāja, redaktore un korektore. Izveidojusi grāmatu sēriju "Pierobeža".

Dzimšanas laiks/vieta

30.11.1975
Lazdukalna pagasts

Profesionālā darbība

2009: pirmā dzejas publikācija krājumā "Balvu rajonam 60".


Dzejoļu krājums
2017: "2 soļi pirms Pleskavas divīzijas" (apgāds "Literatūras Kombains").

Stāstu krājums
2020: "Pirms un pēc" (apgāds "Zvaigzne ABC").




Romāns

2022: "Viltus saules" (apgāds "Zvaigzne ABC").



Sastādītāja
2018: Sergejs Moreino "Hypnoses" (apgāds "Literatūras Kombains").


Ārzemju autoru darbu tulkojumi
No krievu valodas
2019: krievu dzejas antoloģija latviešu valodā "Dziedāšanas sezona" (atdzejojusi kopā ar Mairu Asari un Aldu Baroni; krājums izvirzīts nominācijā "Dzeja" Maskavas Tulkošanas institūta apbalvojumam "Читай Россию/Read Russia" 2020).
2021: krievu tautas pasakas pieaugušajiem "Pāris Umpāris" (arī ievada autore; "Literatūras Kombains").
2022: Jurija Oļešas romāns "Skaudība" ("Literatūras Kombains").

Dzimtais vārds

Laganovska

Papildu vārdi

Birkova

Izglītība

1999–2000
Balvi
Balvu Tālākizglītības un Cilvēkresursu Attīstības Centrs, Saskarsmes psiholoģijas kursi

2000–2005
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola
Imantas 7. līnija 1, Rīga
Bakalaura studijas sociālajās zinātnēs un pedagoģijā

2014–2015
Latvijas Rakstnieku savienība
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Dzejas meistardarbnīca (vadītāji Jānis Rokpelnis, Ronalds Briedis)

2017–2018
Latvijas Rakstnieku savienība
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Prozas meistardarbnīca (vadītāji Inga Žolude, Ronalds Briedis)

2018–2019
Rīga
Personības pilnveidošanas centrs, NLP praktiķis

08.2020–10.2020
Rīga
CCGroup online nodarbību cikls (Ē. Stendzenieks, E. Untāls) – mārketings, reklāma, pārdošana

Darbavieta

2001–2003
Kubuli
Kubulu PII "Ieviņa", audzinātāja patversmes bērniem

2001–2005
Kubuli
Kubulu kultūras nama teātra pulciņa vadītāja

2005–2018
Balvi
SIA "Balvu autotransports", loģistikas speciāliste

2013–2015
Balvi
Balvu Bērnu un jauniešu centra improvizācijas teātra vadītāja

2017
Literatūras Kombains
Vadītāja

Dalība organizācijās

2020
Latvijas Rakstnieku savienība
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Biedre