Vija Laganovska

2 pictures

Vija Laganovska (īstajā vārdā Vija Birkova, 1975) – dzejniece, rakstniece, tulkotāja un izdevēja. Dzejoļu krājuma "2 soļi pirms Pleskavas divīzijas" (2017), stāstu krājuma "Pirms un pēc" (2020) un romāna "Viltus saules" (2022) autore. Tulko un atdzejo no krievu valodas. Kopš 2017. gada biedrības "Literatūras Kombains" vadītāja. Vairāku biedrības apgādā iznākušo grāmatu projektu vadītāja, redaktore un korektore. Izveidojusi grāmatu sēriju "Pierobeža".

Birth time/place

30.11.1975
Lazdukalna pagasts

Professional activity

2009: pirmā dzejas publikācija krājumā "Balvu rajonam 60".
Dzejoļu krājums2017: "2 soļi pirms Pleskavas divīzijas" (apgāds "Literatūras Kombains").

Stāstu krājums2020: "Pirms un pēc" (apgāds "Zvaigzne ABC").
Romāns2022: "Viltus saules" (apgāds "Zvaigzne ABC").Sastādītāja2018: Sergejs Moreino "Hypnoses" (apgāds "Literatūras Kombains").
Ārzemju autoru darbu tulkojumiNo krievu valodas
2019: krievu dzejas antoloģija latviešu valodā "Dziedāšanas sezona" (atdzejojusi kopā ar Mairu Asari un Aldu Baroni; krājums izvirzīts nominācijā "Dzeja" Maskavas Tulkošanas institūta apbalvojumam "Читай Россию/Read Russia" 2020).
2021: krievu tautas pasakas pieaugušajiem "Pāris Umpāris" (arī ievada autore; "Literatūras Kombains").
2022: Jurija Oļešas romāns "Skaudība" ("Literatūras Kombains").

Name at birth

Laganovska

Additional names

Birkova

Education

1999–2000
Balvi
Balvu Tālākizglītības un Cilvēkresursu Attīstības Centrs, Saskarsmes psiholoģijas kursi

2000–2005
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola
Imantas 7. līnija 1, Rīga
Bakalaura studijas sociālajās zinātnēs un pedagoģijā

2014–2015
Latvian Writers’ Union
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Dzejas meistardarbnīca (vadītāji Jānis Rokpelnis, Ronalds Briedis)

2017–2018
Latvian Writers’ Union
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Prozas meistardarbnīca (vadītāji Inga Žolude, Ronalds Briedis)

2018–2019
Rīga
Personības pilnveidošanas centrs, NLP praktiķis

08.2020–10.2020
Rīga
CCGroup online nodarbību cikls (Ē. Stendzenieks, E. Untāls) – mārketings, reklāma, pārdošana

Working place

2001–2003
Kubuli
Kubulu PII "Ieviņa", audzinātāja patversmes bērniem

2001–2005
Kubuli
Kubulu kultūras nama teātra pulciņa vadītāja

2005–2018
Balvi
SIA "Balvu autotransports", loģistikas speciāliste

2013–2015
Balvi
Balvu Bērnu un jauniešu centra improvizācijas teātra vadītāja

2017
Literatūras Kombains
Vadītāja

Participation in organisations

2020
Latvian Writers’ Union
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Biedre