Pēteris Dardzāns

3 bildes

18.05.1889 – 01.04.1985

Pēteris Dardzāns (1889–1985) – latviešu strēlnieku virsnieks, tautsaimnieks, literāts. Studiju gados iesaukts kara dienestā, starp 1915. un 1917. gadu bijis latviešu strēlnieku pulka rotas un bataljona komandieris, Krievijas pilsoņu kara laikā – iecelts par Troickas latviešu strēlnieku bataljona komandieri. Pēc kara strādājis dažādus ar tautsaimniecību saistītus darbus. Kopš 1931. gada periodikā publicējis rakstus par tautsaimniecību, militāriem jautājumiem, vēsturiskus apskatus. 1944. gadā emigrējis uz Vāciju, bet 1950. gadā – uz ASV. Rediģējis rakstu krājumu "Latviešu strēlnieki" septiņos sējumos (1935–1940). No 1963. gada vadījis Latviešu strēlnieku organizāciju, bijis rakstu krājuma "Strēlnieks" redakcijas loceklis. 1967. gadā Dardzāns kļuvis par krājuma galveno redaktoru. Grāmatā "Dieva plaukstā" (divos sējumos, izdoti 1985, 1987) lasāmas autobiogrāfiskas bērnības atmiņas, ieskats dzimtas vēsturē, centrālā vieta ierādot latviešu strēlnieku cīņām.

Dzimšanas laiks/vieta

18.05.1889
Spuldzenieki, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads

Miršanas laiks/vieta

01.04.1985
Čikāga

Personiska informācija

Jāņa Akuratera attāls radinieks.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmā publikācija

1931: "Pasaules saimnieciskā krīze" žurnālā "Burtnieks" 1931. gada 2. numurā.

ŽURNĀLISTISKĀ DARBĪBA

19351940: rediģējis rakstu krājuma "Latviešu strēlnieki" septiņus sējumus.
1963: rakstu krājuma "Strēlnieks" redakcijas loceklis.
1967: rakstu krājuma "Strēlnieks" galvenais redaktors.

LITERĀRIE DARBI

Atmiņu grāmatas

1985: "Dieva plaukstā" I sējums.
1987: "Dieva plaukstā" II sējums.

Citātu galerija

PAR GRĀMATAS "DIEVA PLAUKSTĀ" 1. SĒJUMU

"Dardzāns vienmēr bijis cīnītājs par taisnību un patiesību, nepakļaudamies konvencijām un grupu spiedieniem un neciezdams garīgi sīkas, par varoņiem pārvērstas personas, diletantus, demagogus un lielībniekus. Pēc profesijas būdams tautsaimnieks, Dardzāns gatavojās zinātnieka karjērai un nepavisam neplānoja būt kaŗavīrs, bet liktenis viņam bija lēmis kļūt par vienu no ievērojamākajiem latviešu strēlnieku virsniekiem un Ziemsvētku kaujās ar savu drosmi un talantu gūt izšķīrējus panākumus, kā arī izvadīt savu 1. Latvijas atbrīvošanas bataljonu (Troickas pulku) 6000 jūdžu pāri Sibirijas taigām, tundrām un tuksnešiem nepārtrauktās kaujās ārā no Krievijas pilsoņu kaŗa elles uz brīvo Latviju. [..] Dardzāns ir lielisks stāstītājs un arī raksta saistoši, kaut gan atmiņās jau jūtams redaktora rokas trūkums. [..] viņš demonstrē ne tikai labo atmiņu savu gaitu aprakstā, bet arī plašās vispārīgās zināšanas vēsturē, polītiskā zinātnē, tautsaimniecībā, psīcholoģijā un loģikā [..]. Sējums bagātināts ar 136 fotografijām, no kuŗām daudzas ļoti retas, un 14 schēmām. Dardzāna atmiņas ir liels, kaut vēls, pienesums latviešu vēstures literātūrā."

Andersons, Edgars, Dr. Liels pienesums latviešu vēstures literatūrā. Jaunā gaita nr. 160, 1986. gada decembris.

Saiknes

Jānis Akuraters - Radinieks

Dalība organizācijās

Izglītība

1908
Luda Bērziņa tirdzniecības skola
Jēkabpils
Mācījies un beidzis Luda Bērziņa tirdzniecības skolu Jēkabpilī

1910
Ivanovo-Vozņesenskas reālskola
Mācījies un kā eksternis beidzis Ivanovo-Vozņesenskas reālskolu

1914
Rīgas Politehniskais institūts
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Beidzis RPI Komercnodaļu

1915
Kazaņas karaskola
Kazaņa
Beidzis Kazaņas karaskolu

Dienests

1914–1918
1914. gadā iesaukts Krievijas armijā

1918–1920
Ticis iecelts par Troickas latviešu strēlnieku bataljona komandieri

Darbavieta

1930–1932
Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība
Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības ģenerālsekretārs

1932–1943
Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija
Preses un biedrību nodaļas vadītājs

1934–1940
Rīgas pilsētas lombards
Kalēju iela 18/20, Rīga
Rīgas pilsētas krājkases un lombarda direktors

Dzīvesvieta

1944–1950
Vācija

1950–1985
Amerikas Savienotās Valstis
Dzīvojis Ņujorkā, vēlāk pārvācies uz Čikāgu

Emigrē

1944
Vācija
Devās bēgļu gaitās.

Apglabāts

Akāciju kapsēta
1992. gada 31. oktobrī pārapbedīts Rīgā, Brāļu kapos

Apbalvojumi

Svētās Annas ordenis
IV šķira
0

Svētā Staņislava ordenis
Piešķirts Svētā Staņislava ordenis ar šķēpiem.
III šķira
0

Viestura ordenis
Piešķirts Viestura ordenis ar šķēpiem.
0

Francijas Kara krusts
Piešķirts Francijas Kara krusts ar diviem palmas zariem.
0

Svētā Jura zobens
Piešķirts par kauju 1916.23.12. Tīreļpurvā.
0

Svētā Vladimira ordenis
IV šķira
0

Svētās Annas ordenis
III šķira
0

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar 1927. gada 28. aprīļa lēmumu. Ordenis piešķirts viņam kā Latviešu strēlnieku Sibīrijā Troickas pulka komandierim pulkvedim-leitnantam.
IV šķira
1927