Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība

"Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība" dibināta1906. gada 24. jūlijā, kad tika radās Latvijas Lauksaimniecības centrālbiedrība, apvienojoties 42 lauksaimniecības biedrībām, kuru mērķis bija veicināt lauksaimniecības attīstību un modernizāciju, kā arī noieta tirgu meklēšanu.

Pirmais pasaules karš nodarīja ievērojamus zaudējumus arī Latvijas piensaimniecībai, taču "Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības" darbība pēc kara tika atjaunota. "Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības" darbība tika pārtraukta pēc Latvijas neatkarības zaudēšanas un atjaunota pēc tās atgūšanas 1995. gadā.

Avots: https://www.piensaimniekusavieniba.lv/piensaimnieku-savieniba/vesture/ Skatīts: 2019. gada 17. maijā.

2 saistītas personas