Milda Krodere

29.03.1886 – 29.09.1970

Milda Krodere (1886–1970) – korektore, redaktore. Pirms Pirmā pasaules kara strādājusi izdevniecībā Leipcigā, vēlāk laikrakstā "Latvijas Sargs" par korektori, kā arī tipogrāfijā. Brāļu Paula, Roberta un Artura Kroderu māsa. Par darbu kā Armijas spiestuves vecākajai korektrisei apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi.

Dzimšanas laiks/vieta

29.03.1886
Taurupe
Dzimusi Aderkašu, vēlākajā Taurupes pagastā.

Miršanas laiks/vieta

29.09.1970
Rīga

Saiknes

Arturs Kroders - Brālis
Oļģerts Kroders - Brāļadēls
Roberts Kroders - Brālis
Valdemārs Kroders - Brāļadēls

Darbavieta

Leipciga
Pirms Pirmā pasaules kara strādājusi izdevniecību darbā Leipcigā.

Laikraksts "Latvijas Sargs" (1919–1934)
Pasta iela 1, Liepāja
Ilgus gadus strādājusi laikrakstā "Latvijas Sargs" par korektori.

20. gs. 30. gados strādājusi par Armijas spiestuves vecāko korektrisi.

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīme piešķirta Armijas spiestuves vecākajai korektrisei Mildai Kroders.
I pakāpes goda zīme
1936