Milda Krodere

29.03.1886 – 29.09.1970

Milda Krodere (1886–1970) – korektore, redaktore. Pirms Pirmā pasaules kara strādājusi izdevniecībā Leipcigā, vēlāk laikrakstā "Latvijas Sargs" par korektori, kā arī tipogrāfijā. Brāļu Paula, Roberta un Artura Kroderu māsa. Par darbu kā Armijas spiestuves vecākajai korektrisei apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīmi.

Birth time/place

29.03.1886
Taurupe
Dzimusi Aderkašu, vēlākajā Taurupes pagastā.

Place/time of death

29.09.1970
Rīga

Affinities

Occupations

Working place

Leipciga
Pirms Pirmā pasaules kara strādājusi izdevniecību darbā Leipcigā.

Laikraksts "Latvijas Sargs" (1919–1934)
Pasta iela 1, Liepāja
Ilgus gadus strādājusi laikrakstā "Latvijas Sargs" par korektori.

20. gs. 30. gados strādājusi par Armijas spiestuves vecāko korektrisi.

Awards

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa I pakāpes goda zīme piešķirta Armijas spiestuves vecākajai korektrisei Mildai Kroders.
I pakāpes goda zīme
1936