Kārlis Ābele

1 bilde

Kārlis Ābele (1937) – dzejnieks un zinātnieks. Literārās publikācijas kopš 1956. gada. Dzeja publicēta kopdzejas krājumā "Kvintets" (1961) un dzejas krājumā Saule viena" (1966). Dzejai raksturīgs jaunas, svešumā pieaugušas paaudzes skatījums, kurā vienlīdz būtiski ir jaunās zemes impulsi un iespaidi, kā arī latviskās saknes. Dzejai raksturīgs brīvā panta formā izteikts trimdā izaugušās paaudzes skeptiskais pasaules skatījums, ietverot filozofiskas pārdomas. No 1967. līdz 1988. gadam ir viens no žurnāla "Jaunā Gaita" redaktoriem.

Dzimšanas laiks/vieta

18.02.1937
Rīga

Personiska informācija

Dzimis botāniķa un dzejnieka Kārļa Ābeles
(1896–1961) un valodnieces un rakstnieces Elzas Mīlas Ābeles (dzimusi
Skrastiņa; 1904–2002) ģimenē.

1944
: ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju.
1949: izceļoja uz Austrāliju.

Profesionālā darbībaLiterārā darbība
1956: pirmā literārā publikācija – dzejolis "Divi armijas" laikrakstā "Austrālijas Latvietis" 15. septembrī.

Literārie darbi
1961: dzejas kopa iekļauta kopkrājumā "Kvintets" kopā ar Ināru Brēdrihu, Ivaru Lindbergu, Gundaru Pļavkalu un Eduardu Silkalnu.
1966: dzejas krājums "Saule viena".

Saiknes

Izglītība

Pineberga
Mācījies latviešu pamatskolā Pinebergā.

–1957
Adelaides universitāte
Adelaida
Beidzis ģeoloģijas studijas ar bakalaura grādu.

1962
Adelaides universitāte
Adelaida
Ieguvis doktora grādu.

Dalība organizācijās

Darbavieta

1961–1964
Bangkoka
Strādājis Čulalongkorna universitātē Bangkokā; lasīja lekcijas palentoloģijā un ģeoloģijas vēsturē.

1962
Adelaides universitāte
Adelaida
Ph. D. par doktora darbu „The Gambier Limestone and its foraminiferal Fauna."

1965
Melburna
Kopš 1965. gadā strādā Ģeoloģijas institūtā Melburnā.

Apbalvojumi

Raiņa un Aspazijas fonda balva
Balva piešķirta par dzejoļu krājumu "Saule viena".
1968