Raiņa un Aspazijas fonda balva

1944 – 1954

Balva Latvijā pirmo reizi piešķirta 1944. gadā Ērikam Ādamsonam par romānu "Sava ceļa gājējs" un Jānim Grotam par dzejoļu krājumu "Klusums". Trimdā balvu sāk piešķirt 1954. gadā. Pēc zināma pārtraukuma Raiņa un Aspazijas fonds 1992. gadā atjaunoja savu darbību Latvijā.

Gads no

1944

Gads līdz

1954

Valsts

Trimda

Kategorija

Apbalvojumi trimdā (1945–1991)

Personas

Ivars Lindbergs
Balva piešķirta par dzejoļu krājumu "Starp atnākšanu un aiziešanu".
1968

Kārlis Ābele
Balva piešķirta par dzejoļu krājumu "Saule viena".
1968

Jānis Mediņš
Balva piešķirta par dziesmām ar Aspazijas tekstiem un poēmu "Ave sol".
1963

Kārlis Dzelzītis
Balva piešķirta par piemiņas rakstu presē, atzīmējot Aspazijas 20. nāvesdienu.
1963

Marta Rasupe
Balva piešķirta par latviešu daiļdarbu tulkojumiem itāļu valodā.
1963

Valdemārs Dambergs
Balva piešķirta par apceri "Rainis latviešu rakstniecībā".
1955

Velta Rūķe-Draviņa
Balva piešķirta par darbu "Dažas Raiņa valodas un stila problēmas".
1955

Fēlikss Cielēns
Balva piešķirta par darbu "Rainis un Aspazija manās atmiņās" (publicēts ar nosaukumu "Rainis un Aspazija").
1954

Kārlis Dziļleja
Balva piešķirta par darbu "Rainis vientulības kalnā".
1954

Klāra Kalniņa
Balva piešķirta par darbu "Atmiņas par Raini un Aspaziju".
1954

Darbi

Starp atnākšanu un aiziešanu
Balva piešķirta par dzejoļu krājumu "Starp atnākšanu un aiziešanu".
1968

Saule viena
Balva piešķirta par dzejoļu krājumu "Saule viena".
1968

Rainis un Aspazija
Balva piešķirta par darbu "Rainis un Aspazija manās atmiņās" (publicēts ar nosaukumu "Rainis un Aspazija").
1954