Jānis Gavars

Lomas: dzejnieks

19.12.1924 – 29.11.1987

Dzimšanas laiks/vieta

19.12.1924
Meirāni
Dzimis Meirānu pagastā.

Miršanas laiks/vieta

29.11.1987
Meirāni
Dzimis Meirānu pagasta "Pļaviņās".

Personiska informācija

GAVARS Jānis (1924.19.XII Meirānu pag. - 1987.29.XI Meirānu pag. "Pļaviņās", apbed. Visagala kapos) - dzejnieks.
Dz. jaunsaimnieka ģim. Māc. Meirānu pag. Kalpaka psk. (1934-40) un Lubānas vsk. (1940-41), kuru nebeidza. 1944 aizvests uz Vāciju spaidu darbos, pēc atgriešanās strād. par meža cirtēju, plostnieku, namdari, vagonu iekrāvēju, arī ilgus gadus kolhozā "Ļeņina ceļš", pēc tam vadījis J. Zābera memoriālo muz. "Vecais ceplis" Madonas raj. Indrānu ciemā (1974-85).
Dzejoļus sacerējis jau skolas gados. Pirmā publikācija - tēlojums "Ziedoņa rīts" žurn. "Latvijas Jaunatne" 1938 (9. nr.). Izd. dzejoļu krāj. "Labību apliecini" (1973), "Bites lidojums" (1980), izlase "Zemē iesētās dienas" (1994), kur izjusti tēlots dzimtās puses dabas skaistums, lauku cilvēka sūrais ikdienas darbs un prieks. G. dzejā pausts optimisms un labestība, tā ir muzikāla, daudzi dzejoļi izmantoti par dziesmu tekstiem.
L. Bergmanis A. "Viņš ir mūsējais..." // Pad. Jaunatne, 1973, 14.X; Jurciņš P. Bite no Aiviekstes krastiem // Jaunās Grām., 1980, 6; Ādmīdiņš R. Bites lidojuma trajektorija // Karogs, 1981, 1; Zvirgzdiņa D. Jānis Gavars par sevi // Gavars J. Zemē iesētās dienas. Madona, 1994, 1.-6. lpp.

Nodarbes

Izglītība

1934–1940
mācījiesmācījies Meirānu pagasta Kalpaka pamatskolā

1940–1941
mācījiesmācījies Lubānas vidusskolā, kuru nebeidza

Apglabāts

1987
Visagala kapi