Lubānas vidusskola

Pirmās ziņas par draudzes skolu Lubānā no 17. gadsimta 90.gadiem. 1736. gadā Lubānā strādā skolotājs Indriķis Stamms, māca deviņus bērnus. 1768. gadā skolotājam Mārtiņam Henkem jau 45 bērni.

1810. gada atver skolas ēku mācītājmuižā - draudzes skola pastāv līdz 1845. gadam.

1885. gadā Lubānā izveidojas Ministrijas skola uz bijušās draudzes skolas bāzes,kopīga Lubānas un Meirānu pagastiem, atrodas Ružānu pusmuižas kunga mājā. Līdz 1971. gadam ēkā darbojas Lubānas vidusskolas internāts.

1910. gadā pēc mācītāja Voldemāra Maldoņa iniciatīvas Lubānā organizē Pilsētas skolu, kamēr ceļ ēku Tilta ielā 5, skolēni mācās mācītājmuižas "mācību mājā", tad "Vucenu mājā" - divstāvu ēkā pretī vecajai kapsētai. Jauno skolas ēku atklāj 1914. gada 6.maijā. Tagad ēkā darbojas Lubānas mākslas skola un Madonas bērnu mūzikas skolas Lubānas filiāle.

1920. gadā Lubānā atver valsts ģimnāziju, darbojas līdz 1938. gadam, mazā skolēnu skaita dēļ ģimnāziju slēdz.

Pēc II pasaules kara pamazām izveidojas Lubānas vidusskola, kuras pirmais izlaidums 1950. gadā. 1965. gada 20. februārī Lubānas vidusskola iegūst tagadējo skolas ēku.

Pēc: http://www.lubana.lv/index.php/lv/homepage-3/izglitiba/izglitiba-4/vesture