Jānis Gavars

Roles: poet

19.12.1924 – 29.11.1987

Jānis Gavars (1924–1987) – dzejnieks .Dzejoļus sacerējis jau skolas gados. Pirmā publikācija – tēlojums "Ziedoņa rīts" žurnālā "Latvijas Jaunatne" 1938. Izdoti dzejas krājumi "Labību apliecini" (1973), "Bites lidojums" (1980) un izlase "Zemē iesētās dienas" (1994), kur izjusti tēlots dzimtās puses dabas skaistums, lauku cilvēka sūrais ikdienas darbs un prieks. Dzejā pausts optimisms un labestība, tā ir muzikāla, daudzi dzejoļi izmantoti par dziesmu tekstiem.

Birth time/place

19.12.1924
Meirāni
Dzimis Meirānu pagastā.

Place/time of death

29.11.1987
Meirāni
Dzimis Meirānu pagasta "Pļaviņās".

Personal information

Dzimis jaunsaimnieka ģimenē.

Professional activity

LITERĀRĀ DARBĪBA

1938: pirmā publikācija skice "Mežā" laikrakstā "Latvijas Jaunatne" '1. jūlijā.

1938: pirmā dzejas publikācija: dzejolis "Rīts" laikrakstā "Latvijas Jaunatne" 1. augustā.

Pēc dzejoļi publicēti 1939. un 1940. gadā, publikācijas periodikā atsākās 1963. gadā, kad 12. oktobrī Madonas laikrakstā "Stars" publicēts dzejolis "Pļāvēji".

1966. un 1967. gadā atsevišķas dzejas publikācijas laikrakstā "Literatūra un Māksla" un mēnešrakstā "Karogs".

1968: piedalījās Jauno autoru seminārā kopā ar Leonu Briedi, Rūdolfu Liedagu, Uldi Krastu. 

LITERĀRIE DARBI
Dzejas krājumi

1973: "Labību apliecini".
1980: "Bites lidojums"
1994: izlase "Zemē iesētās dienas".

Occupations

Working place

Latvija
Pēc atgriešanās no spaidu darbiem Vācijā strādāja par meža cirtēju, plostnieku, namdari, vagonu iekrāvēju.

Madonas novads
ilgus gadus strādāja kolhozā "Ļeņina ceļš".

1974–1985
Meirānu pagasts
Vadījis Jāņa Zābera memoriālo muzeju "Vecais ceplis".

Education

1934–1940
Meirāni Kalpaka 6-year Primary School
Meirānu pagasts

1940–1941
Lubānas vidusskola
Lubāna
Mācības nepabeidza.

Deported

1943
Vācija
gada beigās ar ģimeni aizvests spaidu darbos.

Buried

05.12.1987
Visagala kapi