Iveta Šimkus

2 bildes

Iveta Šimkus (1964) – dzejniece, skolotāja, filozofe. Strādājusi dažādās Latvijas skolās un augstskolās kā latviešu valodas, literatūras, filosofijas un kultūras vēstures skolotāja un pasniedzēja. 2023. gada dzejas krājums "debesu gruntsūdeņi" ticis nominēts žurnāla "Domuzīme" ikgadējai "Dzejas balvai". Autores dzeja, recenzijas par teātri un literatūru, kā arī esejas publicētas dažādos izdevumos un interneta žurnālos, tai skaitā "Domuzīme", "Ir", Kroders.lv un citos. Bijusi scenārija autore 2023. gada dzejas un mūzikas pasākumam, kas veltīts Imanta Ziedoņa 90. jubilejai, "Es esmu viens. Es esmu neskaitāms". Uzstājusies konferencēs ar referātiem par literatūru un filozofiju. 

Dzimšanas laiks/vieta

01.04.1964
Rīga

Personiska informācija

Bērni – pianisti Vestards un Aurēlija Šimkus.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmā publikācija

1993: dzejoļu kopa "Nestāvi durvīs..." laikrakstā "Latvijas Zeme" (16.03.).

Dzeja
2007: dzejas krājums "Prombūtne" (Neputns).
2016: dzejas krājums "pēc tam" (Mansards).
2023: dzejas krājums "debesu gruntsūdeņi" (Neputns).

2019: darbi iekļauti Tukuma apriņķa literatūras almanahā "Kungs Tukums" (Tukuma Literātu apvienība).

Kopš 1999. gada kultūras periodikā regulāri publicējusi dzeju un īsprozu.

TEĀTRA KRITIKA

2023: recenzija "Par Brandu un par mums" par Dailes teātra izrādi "Brands" (Kroders.lv).
2023: recenzija "Izvēle un atbildība totalitārā sabiedrībā" par teātra trupas Kvadrifrons izrādi "Nebiju. Nezinu. Neatceros" (Kroders.lv).

LITERATŪRAS KRITIKA

2020: recenzija "Par likteni un sevis paša izvēli" par Andrusa Kivirehka romānu "Zilais, ragainais dzīvnieks" (Punctum).
2022: recenzija "Vai jaunais franču vilnis?" par Mišela Velbeka romānu "Serotonīns" (Punctum).
2022: recenzija "Piezīmes uz Eiropas malas" par Penti Sārikoski dienasgrāmatu krājumu "Ir vai nav. Eiropas mala. Bretaņas dienasgrāmata" (Domuzīme).

Citātu galerija

Par dzejoļu krājumu "Prombūtne" (2007)

"Pirmoreiz lasot likās – liriskā "es" augšup, uz debesīm vērstais skats saistīts ar reliģisku pasaules izjūtu [..]. Tomēr, krājumu pārlasot, redzēju, ka maldos – Dievs grāmatā ir jēdziens kā daudzi, vienīgi rakstīts ar lielo burtu, tam trūkst reliģiskam pasaules redzējumam obligātā psiholoģiskā pildījuma. Toties pats augšup, uz debesīm vērstais skats atbrīvo lirisko "es" no smaguma, bezizejas un nāves jausmām, dara to viegli gaišu. Tas tad arī galvenais krājuma pienesums."

Kubuliņa, Anda. Ar skatu augšup. Kultūras Forums. Nr. 49, 2007.

Par dzejoļu krājumu "pēc tam" (2016)

"Krājuma "pēc tam" vadmotīvs ir laiks – tas ne tikai ir nojaušams grāmatas nosaukumā un pašas autores pirmajos "ceļavārdos" aiz titula: "viss ir pēc tam". Laiks ir dabiska un saprotama kategorija ikvienam dzejniekam, tas var būt cīņas lauks vai arī neizturamas nostalģijas modifikācija, dažreiz iekodēts asprātīgos tēlos un to kombinācijās – kā, piemēram, Jānim Rokpelnim vai Jurim Kronbergam. Ivetai Šimkus laiks ir nemaskēts, ar to ir piesūcināts katrs dzejolis, un par to tiek runāts diezgan brīvi, bez viltības vai konflikta."

Dibovska, Jūlija. Laika virsmā. Kultūrzīmes, Nr. 45, 2016.

Par dzejoļu krājumu "debesu gruntsūdeņi" (2023)
"Debesu gruntsūdeņi ir ar visiem vajadzīgajiem minerāliem. Es mazliet apbrīnoju Ivetas prasmi ar katru nākamo krājumu nokļūt arvien tuvāk tam, par ko jau iepriekš ir zināms, ka rokās tas nedosies. Ceļš, kas ved tikai un vienīgi augšup, ir arī mazliet baiss, un lielā gaisma arī tikai pieņemas spēkā. Doma par to, ka šai gaismai kaut kur varētu būt sākums, šķiet nereāla. Bet sākums ir. Tad nu atliek vien iet, kāpt, mīlēt, un Iveta to dara, ar poētisku meistarību definējot katru jaunnotverto mirkli, kas Ivetas dzejā bieži pārvēršas arī jaunnotvertā domu graudā."

Raups, Edvīns. debesu gruntsūdeņi. ir.lv, 13.09.2023.

Dzīvesvieta

Rīga

Izglītība

Rīgas 64. vidusskola
Ūnijas iela 93, Rīga

Latvijas Universitāte
Aspazijas bulvāris 5, Rīga
Filozofijas fakultāte, maģistra grāds filozofijā

Latvijas Rakstnieku savienība
Beigusi Rakstnieku savienības un Latvijas Universitātes rīkotos Rakstniecības teorijas un prakses kursus, Jāņa Rokpeļņa dzejas meistardarbnīcu.

Darbavieta

NMV Rīgas Doma kora skola
Meža iela 15, Rīga
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija
Krišjāņa Barona iela 1, Rīga