Iveta Šimkus

Birth time/place

01.04.1964
Rīga

Personal information

Bērni – pianisti Vestards un Aurēlija Šimkus.

Professional activity

Pirmā publikācija1993: dzejoļu kopa "Nestāvi durvīs..." laikrakstā "Latvijas Zeme" (16.03.).
Kopš 1999. gada kultūras periodikā regulāri publicējusi dzeju un īsprozu.

Quotes

Par dzejoļu krājumu "Prombūtne" (Neputns, 2007)"Pirmoreiz lasot likās – liriskā "es" augšup, uz debesīm vērstais skats saistīts ar reliģisku pasaules izjūtu [..]. Tomēr, krājumu pārlasot, redzēju, ka maldos – Dievs grāmatā ir jēdziens kā daudzi, vienīgi rakstīts ar lielo burtu, tam trūkst reliģiskam pasaules redzējumam obligātā psiholoģiskā pildījuma. Toties pats augšup, uz debesīm vērstais skats atbrīvo lirisko "es" no smaguma, bezizejas un nāves jausmām, dara to viegli gaišu. Tas tad arī galvenais krājuma pienesums."

Kubuliņa, Anda. Ar skatu augšup. Kultūras Forums. Nr. 49, 2007.

Par dzejoļu krājumu "pēc tam" (Mansards, 2016)"Krājuma "pēc tam" vadmotīvs ir laiks – tas ne tikai ir nojaušams grāmatas nosaukumā un pašas autores pirmajos "ceļavārdos" aiz titula: "viss ir pēc tam". Laiks ir dabiska un saprotama kategorija ikvienam dzejniekam, tas var būt cīņas lauks vai arī neizturamas nostalģijas modifikācija, dažreiz iekodēts asprātīgos tēlos un to kombinācijās – kā, piemēram, Jānim Rokpelnim vai Jurim Kronbergam. Ivetai Šimkus laiks ir nemaskēts, ar to ir piesūcināts katrs dzejolis, un par to tiek runāts diezgan brīvi, bez viltības vai konflikta."

Dibovska, Jūlija. Laika virsmā. Kultūrzīmes, Nr. 45, 2016.

Residence

Rīga

Education

Rīgas 64. vidusskola

University of Latvia
Filozofijas fakultāte, maģistra grāds filozofijā

Latvian Writers’ Union
Beigusi Rakstnieku savienības un Latvijas Universitātes rīkotos Rakstniecības teorijas un prakses kursus, Jāņa Rokpeļņa dzejas meistardarbnīcu.

Working place

NMV Rīgas Doma kora skola
Latviešu valodas un literatūras skolotāja