Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija

Vēsturiskie nosaukumi

LK

Latvijas konservatorija

1919-1940

LVK

LatvijasPSR Valsts konservatorija

1940-1941

LK

Latvijas konservatorija

1941-1944

LVK

LatvijasValsts konservatorija

1944.XI– 1958.V

JVLVK

JāzepaVītola Latvijas Valsts konservatorija

1958.V-1964.g.I

JVLVMI

JāzepaVītola Latvijas Valsts Mākslas institūts

1964.I -VI

JVLVK

JāzepaVītola Latvijas Valsts konservatorija

1964.VI– 1990.24.VIII

JVLMA

JāzepaVītola Latvijas Mūzikas akadēmija

No1990.24.VIII

(MPlēmums Nr 114)