Indriķis Šterns

1 bilde

13.10.1918 – 29.2005

Indriķis Šterns (1918–2005) – vēsturnieks. Viens no latviešu izcilākajiem viduslaiku vēstures speciālistiem.Lasījis lekcijas par seno un viduslaiku vēsturi un historiogrāfiju, publicējis 70 zinātnisku darbu, tostarp septiņas monogrāfijas. Angļu valodā iznākušas divas grāmatas par viduslaiku ievērojamākajiem vēsturniekiem. 2003. gadā apbalvots ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu.

Dzimšanas laiks/vieta

13.10.1918
Liepāja

Miršanas laiks/vieta

29.2005
Alentauna

Personiska informācija

Dzimis amatnieka Oto Šterna un Katrīnas Šternas (dzimusi Upmale) ģimenē.


Sieva baptistu mācītāja AugustA Mētera (1887–1976) meita Marta, meitas Aija Šterna un Gunta Šterna.


1944: bēgļu gaitās nonāca Vācijā, 1949: 10. decembrī izceļoja uz Austrāliju, dzīvoja Sidnejas tuvumā, darbojās Sidnejas Latviešu biedrības Literārajā sekcijā; ieceļojot ar darba līgumu strādāja smagu fizisku darbu, pēc tam fabrikā; 1962: ar ģimeni izceļoja uz ASV.

Profesionālā darbība

NOZĪMĪGĀKIE PĒTĪJUMI

1981: The greater medieval historians: an interpretation and a bibliography ( Washington: University Press of America).
1997: Latvija vēsture. 1290–1500 (Stokholma: Daugava); apjomīgais pētījums izdots apgāda "Daugava" vēstures sērijā.
2002:Latvijas vēsture, 1180–1290: krustakari (Rīga: Latvijas Universitātes Vēstures institūta apgāds).

1969: ieguvis vēstures doktora grādu par Vācu ordeņa statūtiem (The Statutes of the Teutonic Knights: a Study of Religious Chivalry, 1969, 329 p.)

Austrālijas Latviešu centrālā arhīva dibinātājs un vadītājs (1955–1962), populārā rakstu krājuma "Archivs" izveidotājs.
Publicējis arī virkni rakstu par literārām problēmām, recenzijas par grāmatām un uzstājies ar referātiem.
Sidnejas Latviešu biedrībā līdzdarbojos izglītības kursu darbā.

Publicējis desmitiem rakstu, lielāko tiesu par Latvijas viduslaiku vēstures problemātiku, kur paudis un tālāk attīstījis sava skolotāja profesora Arveda Švābes atziņas.
1992: kā viesprofesors lasīja lekcijas Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē.

Latvijas Vēstures institūta korespondētājbiedrs, LZA ārzemju loceklis.
Viens no latviešu izcilākajiem viduslaiku vēstures speciālistiem.
Darbi par vācu ordeni, tā statūtiem un ordeņa sākotnējo darbību Tuvajos Austrumos ir izpelnījušies starptautisku atzinību. Daudzie raksti par Latvijas viduslaiku vēstures notikumiem, monogrāfiskie darbi par Latvijas vēsturi no 12. gs. beigām līdz 16. gs. sākumam, kur sarežģītie vēstures procesi tādā apjomā pirmoreiz skatīti no latviešu tautas viedokļa, ir novērtēti ar daudziem apbalvojumiem.

2003: apbalvots ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu.

Nodarbes

Izglītība

–1932
Rīgas pilsētas Rūdolfa Blaumaņa 27. pamatskola
Liepāja

–1964
Pensilvānijas universitāte
Filadelfija
1964: ieguva bakalaura grādu; 1965: maģistra grādu vēsturē; 1969: vēstures doktora grādu.

1932–1937
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
Ausekļa iela 9, Liepāja
Saņēmis atzinības rakstu par labām sekmēm vēsturē.

1937–1940
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studējis vēsturi Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studijas nepabeidza, jo iesaukts kara dienestā 1940. gadā.

1961
Sidnejas universitāte
Sidneja

Darbavieta

Austrālija
Austrālijas latviešu centrālā arhīva vadītājs.

1942–1944
Priekule
Pilsētas sekretārs.

1945–1948
Vācija
Strādāja UNRRAs, vēlāk IRO angļu zonas galvenajā štābā.

1968–1989
Allentauna
Ilgus gadus bijis mācībspēks Mīlenbergas koledžā Allentaunā, Pensilvānijā, kur lasīja lekcijas senajā un viduslaiku vēsturē, historiogrāfijā un Eiropas vispārējā vēsturē..1989: pensionējies.

1973
Austrumkrasta vasaras vidusskola
Kveikertauna
Skolotājs.

Dalība organizācijās

Studentu korporācija "Talavija"
Filistrs.

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

1966
Latviešu preses biedrība

1968
Amerikas Savienotās Valstis
ASV Viduslaiku vēstures biedrības loceklis.

1998
Latvijas Zinātņu akadēmija
Latvijas Zinātņu akadēmija
Ārzemju loceklis.

Emigrē

1944
39249 Barbija, Vācija
Devās bēgļu gaitās.

10.12.1949
Austrālija
Izceļoja uz Austrāliju.

1963
Amerikas Savienotās Valstis
Pārcēlās uz dzīvi ASV.