Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) ir visu Austrālijas un Jaunzēlandes latviešuvisaptverošā jumta organizācija. Tā sastāv no sekojošām apakšnodaļām:

Pertas latviešu organizāciju apvienība (PLOA)Dienvidaustrālijas latviešu organizāciju apvienība (DLOA)Melburnas latviešu organizāciju apvienība (MLOA)Tasmānijas latviešu sabiedrība (TLS)Kanberas latviešu sabiedrība (KLS)Sidnejas latviešu organizāciju apvienība (SLOA)Brisbanes latviešu organizāciju apvienība (BLOA)Jaunzēlandes latviešu sabiedrība (JZLS)

Darbojoties demokrātiskā garā, LAAJ mērķi ir veicināt:

Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu organizāciju sadarbību sabiedriskā, kultūras un palīdzības laukā;latviskās kultūras veidošanu un saglabāšanu Austrālijā un Jaunzēlandē;sadarbību ar organizācijām un valsts iestādēm Latvijā;sadarbību ar latviešu organizācijām citās zemēs

Mājas lapa: http://laaj.org.au/