Francis Zeps

05.12.1899 – 24.03.2000

Dzimšanas laiks/vieta

05.12.1899

Miršanas laiks/vieta

24.03.2000

Personiska informācija

Zeps Francis (1899. 5.XII Varakļānu pag. Madžuļos - 2000. 24.III Indianapolisā, ASV, turpat apbed.) - sabiedrisks darbinieks, publicists, valodnieks.
Dz. zemnieku ģim. Māc. Varakļānu psk., Rēzeknes pils. sk., Petrogradas Latgales Jaunības sav. žurn. "Gunkurs" (1918, 5) ievietota Z. pirmā publikācija - pastāsts "Brangs jaunskungs". 20. gadu sāk. Z. stud. pedagoģiju LU, vēlāk pārgājis uz Rīgas Komerczinību institūtu. Paralēli studijām strād. par Viļānu psk. pārzini, rakstījis latgaliešu periodikā par ped. jaut., par maznodrošināto stāvokli. 1925 ievēlēts Saeimā, darbojies izgl. un sociālās likumdošanas komisijās. Bijis žurn. "Latgolas Škola" red. kolēģijas loc. un izdevēju pārstāvis (1921-23, 1925-26), laikr. "Zemnīka Bolss" (1926) un "Zemnīka Ziņas" (1926-29) redaktors. 1927 un 1928 bijis Izgl. min-jas izveidotās latgaliešu rakstu val. ortogrāfijas komis. loceklis. Sast. "Prakstisku latgalīšu gramatiku pamatškolom" (1-2), kas 1923-29 piedzīvoja vairākus izdevumus.
30. gados Z. dzīv. Daugavpilī, bijis Valsts zemes bankas Daugavpils nod. vadītājs, laikr. "Latgales Vēstnesis" līdzizdevējs (1936-39). Par darbu s-bas labā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1934).
1944 Z. kopā ar ģim. devies bēgļu gaitās uz Vāciju. 50. gadu sāk. pārcēlies uz ASV, dzīv. Indianapolisā. 60. gados Latgaļu folkl. komit. ietvaros aktīvi vācis un apkopojis mūzikas mater. un tekstus, Z. vadībā izd. krāj. "Latgaļu dzīsmes" (1968). Trimdā turpinājis sabiedrisko un publicista darbību. 90. gadu sāk. vairāki Z. raksti par latgaliešu rakstu val. ortogrāfijas jaut. public. Ljas periodikā. - Ps.: Seimaņs Olužnīks.
L. Broks J. Bōrbals Ā. Fraņčam Zepam - 100 // Katōļu Dzeive, 2000, 1; Leikuma L. Latgalīšu gramatikas pamatškolai autors - symtgadnīks // Turpat, 2003, 3.
I. Salceviča

Pseidonīms

Seimaņs Olužnīks

Izglītība

mācījiesVarakļānu psk.

Rēzeknes pilsētas skola
Rēzekne

studējisvēlāk pārgājis uz Rīgas Komerczinību institūtu; paralēli studijām strād. par Viļānu psk. pārzinipedagoģiju LU

Apglabāts