Laikraksts "Latgales Vēstnesis" (1934–1939)

Iznāca Daugavpilī.

1 saistītas personas