Laikraksts "Zemnīka Ziņas"

Latgales Demokrātiskās zemnieku apvienības izdots laikraksts no 1926. līdz 1931. gadam.

2 saistītas personas