Edvīns Eglājs

4 bildes

11.03.1927 – 10.05.2006

Edvīns Eglājs (1927–2006) – rakstnieks, žurnālists, pedagogs. Dzimis un pirmās skolas gaitas uzsācis Vērgales pagastā, vidusskolu kā eksterns pabeidzis pēc Otrā pasaules kara un dienesta armijā. Tad iestājies Zaļenieku lauksaimniecības skolā, vēlāk Liepājas Pedagoģijas institūtā, kuru pabeidzis 1960. gadā. Rakstījis gan dzeju, gan lugas, gan publicistiskus rakstus presē. Atdzejojis no krievu valodas.

Dzimšanas laiks/vieta

11.03.1927
Vērgale

Miršanas laiks/vieta

10.05.2006

Personiska informācija

Pēc aiziešanas pensijā turpinājis pasniegt latviešu valodas un literatūras stundas Rucavas vidusskolā. Bijis aktīvs Tautas frontes biedrs, piedalījes 1991 gada janvāra barikādēs Rīgā. Mūža nogalē aizrāvies ar ekoloģijas idejām, cilvēces un pasaules nākotnes iespējām. Ar referātiem piedalījies Zaļās loģistikas konferencē 1994. un 1996. gadā.

Profesionālā darbībaLiterārā darbība
1945: pirmā publikācija – dzejolis "Zāģētavas strādnieks" (Komunists).
1952: luga "Mēs viņiem parādīsim" kopkrājumā "Jauno autoru almanachs" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1995: "Pussimts domu. Apceres par cilvēku un nākotni" (Pūcastis).

Citātu galerijaPar Edvīna Eglāja dzeju
"E. Eglājs prot labi pateikt to, ko dažs tikai just – un tā jau ir liecība, ka ar dzeju strādāt viņš nav velti sācis. [..] Apsveicama ir autora tendence veikt radošus ekskursus panta formas meklējumos. Katrā dzejolī sava panta forma rada svaigumu un novērš monotonismu E. Eglāja dzejā atrodam visdažādākās panta formas, sākot ar Raiņa saīsināto sonētu (Divi dzejoļi par klusumu 1960. g. 24. VII) līdz paša autora īpatnām konstrukcijām. Izteiksme visumā E. Eglāja dzejojos svaiga: nereti uztverama daža oriģināla glezna [..]."

Kārkls, R. Vairāk radošu meklējumu! Komunists, 14.05.1961.

Saiknes

Gunta Šnipke - Meita
Jana Egle - Meita

Dzimtais vārds

Edvīns Šnipke

Izglītība

Vērgaļu 6-klašu pamatskola
Vērgale

1947–1949
Zaļenieku lauksaimniecības vidusskola
Zaļenieki
Ieguvis lauksamniecības tehniķa - organizatora specialitāti.

1956–1959
Liepājas pedagoģiskais institūts (1954–1961)
Lielā iela 14, Liepāja
Latviešu valodas un literatūras programma.Ieguvis vidusskolas skolotāja kvalifikāciju.

Darbavieta

1946–1948
Vērgale
Komjaunatnes sekretārs.

1950–1950
Priekule
Priekules rajona komitejas lauksamniecības nodaļas vadītājs.

1950–1953
Priekule
Priekules avīzes redaktors.

1952–1958
Kalēti
Padomju saimniecība "Druva"Priekšsēdētājs.

1953–1956
Kalēti
Padomju saimniecība "Uzvara"Priekšsēdētājs.

1958–1960
Laikraksts "Komunists" (1919–1990)
Pasta iela 3, Liepāja
Literārais līdzstrādnieks.

1960–1965
Rucavas vidusskola
Rucava
Direktors.

1965–1968
Kurmāle
Kurmāles 8-gadīgā skola.Direktora vietnieks mācību darbā.

1968–1970
Nīcas vidusskola
Skolas iela 14, Nīca
Latviešu valodas un literatūras skolotājs.Mācību pārzinis.

1970–1975
Rucavas vidusskola
Rucava
Latviešu valodas un literatūras skolotājs.

1970–1975
Rucava
Padomju saimniecība "Rucava" Partijas p/o sekretārs.

1975–1978
Laikraksts "Ļeņinskoje Znamja"Galvenais redaktors.

1978–1980
Rucava
Padomju saimniecība "Rucava" Vecākais inženieris - dispečers.

1980–1991
Rucavas vidusskola
Rucava
Militārās apmācības skolotājs.

Dalība organizācijās

Apglabāts

2006
Centra kapi