Konkordija "Valdemārija"

Konkordija dibināta 1927. gada 11. februārī. 

Organizācijas mērķis ir apvienot latviešu studentus, audzināt viņusun sagatavot sabiedriskajam darbam. Audzināšanas nolūkos padziļinātbiedros tēvzemes mīlestību un atdzimušās Latvijas ideju izpratni,nostiprināt ticību latviešu tautas sūtībai un varenībai, attīstītbiedros garīgo un fizisko stāju un atbalstīt viņus studiju darbā.

Paraugs: Krišjānis Valdemārs. 

Devīzes: “Esi vīrs un turi vārdu!” un “Tēvzemei un Brīvībai!

Krāsas: zelta, zaļa, oranža un zila (simbolizē četrus latviešu novadus).