Eduards Freimanis

2 bildes

22.03.1921 – 31.01.2005

Eduards Freimanis (1921–2005) – rakstnieks un pedagogs. Bērnībā un agrīnā jaunībā gūtie apkārtnes dabas iespaidi un vērīgi vērotie turienes ļaudis iejūtīgi attēloti daudzos romānos, stāstos un dzejoļos.

Dzimšanas laiks/vieta

22.03.1921
Kurmāle
Dzimis Dūmicu mājās.

Miršanas laiks/vieta

31.01.2005
Edmontona

Personiska informācija

Dzimis jaunsaimnieka ģimenē.
1942: 16. martā piespiedu darbos nosūtīts uz Vāciju.
1949: uz Sibīriju izsūtīta māte un brālis Fricis, kurš atgriezās un dzīvoja Kuldīgā.

1948: izceļojis uz Kanādu.
1989: pirmo reizi viesojās Latvijā, pabija arī Kuldīgā.

Profesionālā darbībaLiterārā darbība
Atminas, ka pirmie dzejoļi tapuši jau 1. vai 2. pamatskolas klasē, kopš 4. klases jau regulāri rakstījis dzejoļus un stāstiņus, nodarbi turpinājis arī, mācoties Kuldīgas ģimnāzijā.
1937: laikrakstā "Kurzemnieks" ar pseidonīmu Eduards Vilnis iespiest pirmais dzejolis.
Literārai darbībai nopietni pievērsies studiju laikā Vācijā, to turpinājis Kanādā.

Literārie darbi

Romāni
1968: "Apsēstie"
1976: "Divas pasaules"
1978: "Ticība"
1981: "Piedzīvojums padomijā"
1984: "Nākotnes cilvēks"
1986: "Draudzības pils"
1987: "Māte"
1988: "Priecīgais un Dieva joks": divi īsromāni
1990: īsromāns "Dieva joks"
1990: "Mantojums": novele, "Cildenais": romāns
1990: "Visādais Jēpis"
1991: "Liepu rinda"
1991: "Ziemciešu rīts"
1993: "Kļūda"
1993: "Kultūras rijā"
1994: "Pāri robežām"
1996: "Jaunais līdums"
1997: "Divas pasaules" (veltīts Kurzemes novadam)
1997: "Teika par Kardavu"
2001: "Lielrunči"
2001: "Vilka kauciens": drauga dzīves stāsts
2002: "Steiga"
2004: "Redzēju Ameriku"

Īsprozas krājumi
1961: "Daigās rotaļas"
1989: "Liepu rinda"
1992: "Ļaudis, ko nepiemin"
1993: "Svešos ļaudīs": stāsts
1995: "Ceļi un neceļi"
1999: noveles dzejā "Dzeņa svārki"

Dzejas krājumi
1958: "Zemdegas"
1962: "Dumpju dūdas"
1974: "Ielas dārznieks"
1993: "Ugunskurs"
1995: "Lapkritis"
1998: "Pasaules novadā"
1999: "Ceļinieki"
1999: "Laikmeti sasaucas"
2002: "Vakara gaisma"

Lugas
1996: "Pagātnes atbalsis": jaunatnes lugas lasīšanai un izrādēm
1997: "Ziemciešu rīts": jaunatnes lugas lasīšanai un izrādēm
2004: "Sastopu kaimiņus"

Esejas
2005: "Paradokss un relatīvisms"

Romāns angļu valodā
"The Devil's Priest".
Dzeja angļu valodā
2004: My folk

Darbu tulkojumi
1989: Friendship palace : [a novel], tulkojis Roberts Fērnlijs (Kanāda)
1995: The heavy furrow, tulkojis Robērts Fērnlijs (Kanāda)
1998: The devil’s priest: [novel], tulkojis Roberts Fērnlijs (Kanāda)

Bijis žurnāla "Treji Vārti" literārais redaktors.

Citātu galerijaEduards Freimanis par saviem darbiem
"Savās grāmatās cenšos rakstīt par iespējami dažādiem tematiem. Visumā rakstu par problēmām. Tādēļ, ka mūsu sabiedrībā problēmu ir daudz un ļoti sarežģītas. Par to labo, kārtīgo, prātīgo cilvēku nav ko bēdāt. Tas jau izdzīvos, pasauli nepostīs. Problēmas rada tie, kuriem ir sarežģīta psihe, kuri savus iekšējos konfliktus mēģina pārvarēt ar alkoholu, narkotiku, vardarbību, neiecietību. Ne jau rakstot mums atrisināt visas sabiedrības problēmas, bet nomodā ir jābūt." Padomju Dzimtene (Kuldīga), Nr.37 (28.03.1989)

"Zemdegu dzejnieka Eduarda Freimaņa vienreizīgais dzejas krāšņums ir teiksmainajos atmiņu tēlos, raujoties projām no svešās neona pilsētas uz tīreļu dzimteni, kur katru vasaru sauc mājās mīļotā roze Kazdangas kapsētā un dumbrājos piemirstās pieguļas teikas stāsta dumpji."
Zirnītis, Edmunds. Zemdegu dzejnieks. Tilts, Nr.58-59 (01.03.1964)

Izglītība

–1936
Pelču pamatskola
Pelči

1936–1941
Kuldīgas ģimnāzija
Kuldīga

1946–1948
Baltijas Universitāte
Pinneberga
Studēja filozofiju un pedagoģiju.

1948–1951
Edmontona
Turpina studijas Albertas universitātē.

Dalība organizācijās

Latvijas Rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga

03.1992
Daugavas Vanagi
Edmontona
Daugavas Vanagu Edmontonas nodaļas biedrs.

Darbavieta

1951
Edmontona
Kopš 1951: strādāja par angļu valodas skolotāju Edmontonas ģimnāzijā, kā arī citās Albertas provinces skolās.