Vecpiebalgas Labdarības biedrība

Biedrība dibināta 1869. gadā kā "Vecpiebalgas dziedāšanas un lasīšanas biedrība"

23.05. 1874. gadā pārdēvēta - "Vecpiebalgas Labdarības biedrība".

1887. gadā tā iegūst savu namu.

Ziņas par biedrības darbu, jo īpaši par tās organizētajām teātra izrādēm: Jānis Polis. Teātra gājums Vecpiebalgā. 1870-1995. Cēsu Muzeju apvienība, 1995.