Jēkabs Purkalītis

2 bildes

13.11.1861 – 1918

Jēkabs PURKALĪTIS (1861-1918?) ir latviešu dzejnieks, publicists un tulkotājs. Purkalītis ir dzimis saimnieka, mācījies Smiltenes draudzes skolā, pēc tam - J. Cimzes skolotāju seminārā Valkā (1879-83). Purkalītis ir strādājis par skolotāju Umurgā, Smiltenē, Jūrmalā, Lugažos, Vecpiebalgā, Pēterburgas ģimnāzijā (pēc 1891), vēlāk - Maskavā.
Literatūrā darbojies galvenokārt 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā, kad žurnālā "Austrums" publicējis melanholiskus un tautiski didaktiskus dzejoļus. Pirmās publikācijas - E. Geibela dzejoļa "Nēģerene" atdzejojums žurnālā "Austrums" (1885, nr. 12) un oriģināldzejolis "Latvju vīri" ("Austrums", 1887, 7). Purkalīša vienīgais dzejoļu krājums - "Dziesmu pazarītes" (1893). Purkalītis kļuvis pazīstams ar F. Šillera darbu "Zvana dziesma", "Meitene iz svešatnes", J. V. Gētes "Dievs un bajadēra", A. fon Šamiso, N. Lēnava, H. Heines u.c. rakstnieku darbu tulkojumiem. Mākslas teorijai veltīts Purkalīša raksts "Mākslinieks un diletants" ("Austrums", 1890, 4-6). Pēdējā zināmā Purkalīša publikācija 1917. gadā laikrakstā "Dzimtenes Atbalss" - dzejolis "Pie brīvības šūpuļa". Purkalītis pazudis bez vēsts Krievijā.

Dzimšanas laiks/vieta

13.11.1861
"Purkalīši", Smiltenes pagasts, Smiltenes novads
Dzimis saimnieka ģimenē

Miršanas laiks/vieta

1918
Krievija
Miris pēc 1918. gada Krievijā.

Personiska informācija


Profesionālā darbība

Publikācijas presē

Oriģināldzeja
?1886: Putniņu gaudas [anonīma publikācija, autors noteikts pēc A.Ģintera rādītāja]. Latviešu Avīzes, nr. 9 (26.02.)
1887: Latvju vīri. Austrums, 437. lpp.
1887: Laime un nelaime. Austrums, 1269. sleja.
1887: Rudenī. Austrums, 608. lpp.
1887: Kapsētā. Austrums, 663. lpp.
1888: Mana līgaviņa. Austrums, 311. sleja.
1888: Bāriņš jūrnieks. Austrums, IV, 471. sleja.
1888: Ausekļa piemiņai [Kam tu trīci, kam tu drebi]. Austrums, XII, 1447. sleja.
1889: Ziedoņa gaviles. Austrums, 1011. sleja.
1889: Labdienas. Austrums, 1146. sleja.
1889: Papardīte. Austrums, 1543. sleja
1890: Cimzes tēva piemiņai. Austrums, 819. sleja.
1890: Tautas liktenis. Austrums, 1207. -1210. sleja.
1890: Zeltenītei. Austrums, 1371. sleja
1891: Zeltenīte - sārtvaidzīte. Austrums, 495. sleja.
1891: Pavasara. Austrums, 734. sleja.
1891: Kam tu skumsti, mēnestiņi. Mīlestības ziedonī. Pie tevis, daiļo latvju dēlu. Austrums, XII, 1495. sleja.
1892: Krustknābīts. Mājas Viesa pielikums, nr. 14.
1913: Rudenī. Vidzemes kalendārs (Hekers), 23. lpp.
1916: Atbilde Ernstam fon Vildenbruham. Dzimtenes Atbalss, nr. 72.
1917: Maskavas dzīve. Pie brīvības šūpuļa. Dzimtenes Atbalss, nr. 30, 19.IV


Atdzejojumi
1885: Nēģerene [E. Geibels]. Austrums, XII, 814. lpp.
1886: Zalas i Gomez [Šamiso]. Austrums, 345.-353. sleja.
1887: Meitene iz svešatnes [F.Šillers]. Austrums, V, 282. lpp.
1888: Vakara dziesma [H.fon Fallerslebens]. Austrums, 722. sleja.
1889: Krustknābītis [J.Mozens]. Austrums, VII, 858. sleja.
1889: Niedru dziesma [N.Lēnavs, ar N.Alunāna melodiju un nošu rakstu]. Austrums, 1394. sleja.
1890: Ja tev vēl māmuliņa ir [oriģināla autors nezināms]. Austrums, I, 62. sleja
1890: Es labprāt visās mizās griezin griestu [M.Millers]. Austrums, IV, 438.sleja
1890: Latvju mežs un ciema mežs [oriģināla autors nezināms]. Austrums, 1547. sleja.
1891: Mana mīlestība [H.fon Fallerslēbens]. Austrums, 114. sleja.
1891: Vecā drēbju mazgātāja [Šamiso]. Austrums, II, 198. sleja.
1891: Pastinieks [N. Lēnavs]. Austrums, V, 633. lpp.
1891: Uz dziesmām aizlidinos [H.Heine]. Austrums, 755. sleja.
1891: Sveiks gaisā, gāju putnu bars! Austrums, 759. sleja.
1892: Meža tēva meita. Veclaiku balāde [oriģināla autors nezināms]. Dienas Lapas pielikums, nr.100.
1892: Mīlestība [oriģināla autors nezināms]. Austrums, 70. lpp.
1892: Nu ziedonis klātu un ļoti lapās spirgst [E.Geibels]. Austrums, 329.lpp.
1893: Tur zem veca koka. Sēdu vientulis [oriģināls nav noskaidrots]. Austrums, 17. lpp.
1913: Vakara dziesma [Fallerslēbens]. Vidzemes kalendārs (Hekers), 9.lpp.
1916: Dziesma par latviešiem un igauņiem [E. Vildenbruhs]. Dzimtenes Atbalss, nr. 72.

Publicistika
1890: Mākslenieks un diletants [brīvs tulkojums]. Austrums, nr. 4., 471.-482.; nr. 5., 585.-594.; nr. 6., 713.-724. sleja.
1891: Bērnu audzināšana mājās [tulkojums]. Austrums, nr. 6, 719.-734. sleja.
1904: Prologs Maskavas Latviešu Savstarpīgās biedrības IX. gada svētkiem. Baltijas Vēstnesis, 110.

Izdevumi grāmatās

Dzejas krājums
2017: Dziesmu pazarītes. Alūksne: Eraksti.
1893: Dziesmu pazarītes: dzejoļi. Cēsīs, Vecpiebalgā: J. Ozols.

Dziesmas u.c. muzikāli darbi
2008: Pie brīvības šūpuļa. J. Vītola dziesma jauktajam korim. Rīga: Musica Baltica.
1998: Tevi mīlēju. J. Vītola solodziesma. No: Dziesmas. Ņujorka: J.Kļaviņš [CD].
1988: Tevi mīlēju. No: J. Vītols. Dziesmas balsij un klavierēm. Rīga: Liesma.
1924: Pie tevis, daiļo, latvju dēlu: dziesma vienai balsij. Martiņsonu Edvarts, klavierēm J. Buchardts. Rīga: Martiņsons.
1914: Pelnrušķīte: pasaka, Op.45. [J.Purkalīša tulkojums, muzikāla pasaka], korim, solo balsīm un orķestrim komponējis Heinrihs Hofmans. Rīga.
1900: Fr.f.Šillera Zvana dziesma. Komponists A. Rombergs, tulkots pēc Purkalīša. Jelgava: G.Landsberģa drukātava.
1900: Skaista Meluzīna. H. Hofmaņa kompozīcija. Tulkojis J. Purkalītis. Pēterburga: Knoke.
1892: J. Vītols. Dziesmas, balss, klavieres, op. 7, Nr. 6. Tevi mīlēju [J.Purkalīša dziesma oriģinālā un krieviski, franciski]. Leipzig: M.P.Belaieff.
1892: Tevi mīlēju. No: J. Vītols. Dziesmas, op.7. Sešas dziesmas [notis]: augstai balsij ar klavieru pavadījumu, op.7 [tulkojums arī krieviski, franciski]. Leipzig: M.P.Belaieff,

Atdzejojumi un tulkojumi
1893: Frīdrihs Šillers. Zvana dziesma. No: Friedrich Schiller. Das Lied von der Glocke. Latviešu valodā. Cēsis: Ozols; atk. izd. 1905
1889: Miera traucētāja: joku luga 4 cēlienos [Roderich Benedix, 1811-1873]. Vecpiebalga: J. Ozols.
b.g.: Francis Šēnenbergers (Franz Schönenberger, 1865-1933). Dzimumu kopdzīve un viņas kļūdas. Valka: F. Karlsons.
1900: Skaista Meluzīna. H. Hofmaņa kompozīcija. Tulkojis J. Purkalītis. Pēterburga: Knoke
1903: Pelnrušķīte: pasaka. Op. 45. [librets]. Latviski tulkojis J. Purkalītis: korim, solo balsīm un orķestrim komponējis Heinrihs Hofmans. Rīga: Kalniņš un Deučmans; atk. izd. 1914

Citātu galerija

Jēkaba Purkalīša spalvai pieder visai nozīmīgs raksts estētikā un mākslas teorijā - "Mākslinieks un diletants" (1890. gada "Austrumā") - viens no pirmajiem rakstiem latviešu estētiskajā publicistikā vispār un pirmais, kurā risināta mākslas un diletantisma attieksmju problemātika (..). Frīdriha Šillera "Zvana dziesmai", kas latviski atdzejota vairākkārt, laikam gan līdz pat šai dienai nav labāka latviskojuma par to, kādu sagādājis Purkalītis.
No: V. Ancītis. "Dziesmu pazarīšu" autoram. Darba Karogs, nr. 144 (5.12.1981).
Augumā viņš bija lielāks par vidējo, stundās pārāk nopietns un reti smaids atplaiksnījās viņa sejā. J. Purkalitis mācīja rēķināšanu. Dažs labs dabuja rājienu, ka neprot noslaucīt sienas tāfeli: “Tu arī neproti novaldīt lampatu!”(smiltenieši lupatu sauca arī par lampatu). No žurnāla “Austrums” mēs zinājām, ka Jēkabs Purkalītis ir dzejnieks. Ka viņš dzejo, to nelika mums manīt. 1890. gada februārī J. Purkalītis aizgāja no Vepiebalgas laikam uz Līksnu. Pēc tam viņš bija ģimnāzijas skolotājs Pēterpilī, beidzot Maskavā, kur 1918. gadā pazuda bez vēsts.

No: Alvils Kalnietis – Klēbahs. Pa Cimziešu pēdām. Trimdas Skola, nr. 4 (1955)

Saiknes

Eduards Dālmanis - Skolnieks

Izglītība

1874–1879
Smiltenes draudzes skola
Smiltene
mācījies, mācību laiks nav precizēts.

1879–06.1883
Vidzemes skolotāju seminārs
Rīgas iela 64, Valka
mācījies un pabeidzis pilnu kursu ar vērtējumu "gauži labi", no: Par Valkas abos skolotāju semināros noturētiem eksāmeniem. Arājs, nr. 26 (29.06.1883).

Darbavieta

01.1887–1890
Vecpiebalgas draudzes skola
Vecpiebalga
Strādājis par skolotāju, darba gadi nav precizēti; sākuma gads - pēc datētā bibliotekāra darba Vecpiebalgas labdarības biedrībā; darba beigu gads pēc: Jānis Polis. Vecpiebalgas skola. 1696-1996. Cēsu muzeju apvienība, 1996, 149. lpp.

Dalība organizācijās

05.1887–1889
Vecpiebalgas Labdarības biedrība
Gaismas iela, Vecpiebalga
1887. gada pavasarī ievēlēts par biedrības bibliotekāru (Dienas Lapa, nr. 112, 21.05.1887)1888. gada 20. martā uzstājies sapulcē ar priekšlasījumu par Lesinga lugu "Minna fon Bārnhelma" (Baltijas Vēstnesis, nr. 61, 15.03.1888). 1888. gada 22. maijā biedrības sapulce, ievēl par priekšnieku Kaudzītes Matīsu, diriģentu Jēkabu Kornetu, diriģenta vietnieku - Purkalīti (Dienas Lapa, nr. 123, 30.05.1888).

1900
Pēterburgas Latviešu Labdarības biedrība
Sanktpēterburga
Iespējams, bijis biedrības dalībnieks - 1900. gadā Pēterburgā pie R.Knokes nāk klajā H.Hofmaņa kompozīcija "Skaistā Meluzīna" ar norādi, ka darbs J.Purkalīša tulkojumā domāts Pēterburgas Latviešu labdarības biedrības koncertam 1900. gada 12. martā.