Jēkabs Pilsātnieks

1 bilde

31.08.1838 – 23.09.1879

Jēkabs Pilsātnieks (1838–1879) – dzejnieks un skolotājs. Pēc Jāņa Cimzes skolotāju semināra beigšanas 1859. gadā sācis strādāt par vācu valodas skolotāju Vecpiebalgas draudzes skolā. Skolotāja amats padevies viegli – skolēni īsā laikā iemācījušies runāt vāciski, tādēļ skolēnu skaits strauji pieaudzis. Tas sekmējis arī visas skolas skolēnu skaita palielināšanos. Ar laiku nācies mācīt arī citus priekšmetus un vadīt skolas kori. Iniciējis "Vecpiebalgas dziedāšanas un lasīšanas biedrības" (vēlākās "Vecpiebalgas Labdarības biedrības") dibināšanu, kur strādājis par tās priekšnieku un kora diriģentu, spēlējis teātrī un dziedājis vīru kvartetā. Piedalījies arī Vecpiebalgas literārā pulciņa sanāksmēs, kur lasīti un apspriesti vietējo literātu darbi. Pulciņa vadītājs bijis ārsts Jurjāns, Krišjāņa Valdemāra un Krišjāņa Barona Tērbatas universitātes studiju biedrs. Kā dzejnieks kļuvis plaši atpazīstams ar divām dziesmām – "Vīra prāts" un "Nu Sveiki, draugi!", kuras radušās, atsaucoties uz Jāņa Cimzes aicinājumu iesūtīt pie vācu komponistu melodijām dziedamus tekstus kora dziesmu krājumam "Dziesmu rota". Jēkaba Pilsātnieka dzeja izmantota brāļu Kaudzīšu romānā "Mērnieku laiki", parodējot Pietuka Krustiņu "augstajā dziesmā".

Dzimšanas laiks/vieta

31.08.1838
Nēķina muiža
Dzimis Nēķena muižas dzirnavu nomnieka ģimenē.

Miršanas laiks/vieta

23.09.1879
Koknese
Nāves iemesls – plaušu karsonis.

Personiska informācija

1874: salaulājies ar Helēnu Tīfelti no Jumurdas. Laulībā piedzimuši divi bērni – Marta (1876–1880) un Arvīds (1879–1930), pirmais Latvijas apdrošināšanas un un transporta sabiedrības direktors un pirmais muitas departamenta direktors. 

Profesionālā darbība

1869: pirmais dzejolis – veltījums vācbaltiešu rakstniekam Garlībam Merķelim publicēts laikrakstā "Baltijas Vēstnesis".

Aktīvi iesaistījies sabiedriskajā darbā un uzstājies koncertos kā dziedātājs.

Citātu galerija

Laikabiedra Matīsa Kaudzītes atmiņas par Jēkabu Pilsātnieku

"Viņš bija nākotnes cilvēks... ievērojams censonis pie tautas gara modināšanas, un kā tāds viņš dzīvo šolaik un dzīvos vēl uz priekšu."

Kaudzīte, Matīss. Kopoti raksti. 6. sējums. Rīga: Apgāds "Literatūra", 1941, 161. lpp.

Saiknes

Elma Grāve - Brāļameita

Izglītība

–1859
Vidzemes skolotāju seminārs
Rīgas iela 64, Valka
Beidzis Jāņa Cimzes skolotāju semināru Valkā.

1859
mācījies seminārābeidzis J. Cimzes skolotāju semināru Valkā

Darbavieta

1859–1878
Vecpiebalgas draudzes skola
Vecpiebalga
Vācu valodas skolotājs Vecpiebalgas draudzes skolā.

1878
Koknese
Pārcēlies uz Koknesi, kur strādājis par Elizabetes skolas pārzini. 

Dalība organizācijās

1869
Vecpiebalgas Labdarības biedrība
Gaismas iela, Vecpiebalga
Iniciējis "Vecpiebalgas dziedāšanas un lasīšanas biedrības" (vēlākās "Vecpiebalgas Labdarības biedrības") dibināšanu. Strādājis par tās priekšnieku un kora diriģentu.

Apglabāts

1879
Vecpiebalgas Vidus kapi