Latvijas Republikas Izglītības ministrija

Latvijas Republikas Izglītības ministrija darbojās no 1919. gada 23. jūlija līdz pat 1940. gadam.

1919. gada 2. oktobra sēdē Ministru kabinets nodibināja Mākslas un kultūras departamentu ar Teātra un literatūras, Mūzikas un Glezniecības nodaļām. Departamenta pirmais vadītājs bija Jānis Akuraters(no 1919. 2.10), pēc tam Rainis (no 1920.14.04.) un Pāvils Rozītis (no 1920.10.12.) Vēlāk departamentam pievienoja arī Arhīvu un bibliotēku nodaļu.