Antons Avens

3 bildes

27.03.1884 – 04.10.1977

Antons Avens (1884–1977) – skolotājs, literāts. Presē publicējis rakstus par literatūras vēsturi – "Atmiņas par Kaudzītes Matīsu", "Par Kaudzītes Reini" (abi 1923), "Antona Austriņa literāriskās darbības sākums" (1926) un citus. Žurnālos "Izglītības Ministrijas Mēnešraksts", "Piesaule" un citos vērtējis jaunākās grāmatas, rakstījis par skolu un pedagoģijas jautājumiem, par latviešu valodu, folkloru, Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, recenzējis mācību grāmatas. Humoru un satīru parakstījis ar pseidonīmu Antons Žebērklis (no 1924).

Dzimšanas laiks/vieta

27.03.1884
Vecpiebalga
Krievēni

Miršanas laiks/vieta

04.10.1977
Dubulti

Personiska informācija

Dzimis lauksaimnieka ģimenē. Piedalījies Latvijas Brīvības cīņās.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

Pirmā publikācija
1922
: "Skolotāju vēlēšanas" laikrakstā "Jaunākās Ziņas" (24.07.).

Raksti par literatūras vēsturi
1923: "Atmiņas par Kaudzītes Matīsu".
1923: "Par Kaudzītes Reini".
1926: "Antona Austriņa literāriskās darbības sākums".

Žurnālos "Izglītības Ministrijas Mēnešraksts", "Piesaule" un citos vērtējis jaunākās grāmatas, rakstījis par skolu un pedagoģijas jautājumiem, par latviešu valodu, folkloru, Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, recenzējis mācību grāmatas. Humoru un satīru parakstījis ar pseidonīmu Antons Žebērklis (no 1924).


CITTAUTU AUTORU DARBU TULKOJUMI

No krievu valodas
1902: Maksims Gorkijs "Dziesma par Vētrasputnu" ("Dienas Lapa").

Citātu galerija

ATMIŅAS PAR A. AVENU KĀ SKOLOTĀJU

"Antons Avens, dzimis piebaldzēns, mums mācīja latviešu valodu. Skaidrojot stundu, viņš sausi pieturējās pie grāmatas, tāpēc stunda neiznāca interesanta. No rakstniekiem viņam patika reālisti, piemēram, Kaudzītes, Skalbe, mazāk tādi kā Bārda. Ieteica lasīt Hamsunu, jo viņam esot skaidra valoda. Domrakstu un klases darbu tēmas bija gan no literatūras, gan brīvās."

Ar pateicību un cieņu. Jūrmala, 12.07.1990.

A. AVENS PAR SAVU PIRMO TULKOJUMU

"Bija 1902. gads. Pēc Vecpiebalgas draudzes skolas beigšanas es pašmācības ceļā gatavojos skolotāja eksāmenam un aizrāvos ar Gorkija lasīšanu Manās rokās nonāca hektografēta lapiņa ar viņa "Dziesmu par Vētrasputnu" krievu valodā. To pārtulkoju latviski un aizsūtīju Aspazijai "Dienas Lapas" redakcijā. Ļoti priecīgs lasīju savu tulkojumu, kas tika publicēts bez jebkādiem labojumiem "Dienas Lapā" 1902. gada sākumā. Šis bija pirmais Gorkija "Vētrasputna" tulkojums latviešu valodā. Tam sekoja visai prāvs skaits citu autoru tulkojumu."

Avens, Antons. Atmiņu lappusītes. Jūrmala, 16.03.1989.

Saiknes

Pseidonīms

Antons Žebērklis, A. A., J. Krv.

Izglītība

1897–1901
Vecpiebalgas draudzes skola
Vecpiebalga

1902
Vecpiebalga
Pašmācības ceļā gatavojies skolotāja eksāmenam.

1930
Latvijas Republikas Izglītības ministrija
Krišjāņa Valdemāra iela 36, Rīga
Ieguvis latviešu valodas skolotāja tiesības.

Darbavieta

1903–1906
Vaidava
Skolotājs Vaidavas skolā

1906–1914
Cirstu pagastskola
Cirsti
Skolotājs

1917–1919
Cirstu pagastskola
Cirsti
Skolotājs

1920
Ērgļu pagastskola
Ērgļi
Skolotājs

1920–1922
Lejasciema Kalna pamatskola
Lejasciems

1922–1952
Rīgas Jūrmalas pilsētas ģimnāzija
Dubulti
Latviešu valodas un literatūras skolotājs

1922–1952
Bulduru dārzkopības tehnikums
Viestura iela 6, Jūrmala
Latviešu valodas un literatūras skolotājs

1928
Dubultu vidusskola
Dubulti
Skolotājs

Apglabāts

1977
Dubulti
Vecdubultu kapi

Apbalvojumi