Latviešu literārā biedrība / Latviešu draugu biedrība

"24 gadus vecā jaunava, kas meimero ar savām tievajām, rahītiskajām kājiņām, modina līdzcietību un vēlēšanos,kaut taču rastu kādu gudru līdzekli, kādu gudru dakteri, kas spētu glābt"

J.T.Bērents 1851. gada 19. IX Jelgavā biedrības sapulcē. Citēts pēc: Āronu Matīss. Latviešu Literāriskā (Latviešu Draugu) Biedrība savā simts gadu darbā. 1929, 158.lpp.

Saukta arī:

Latviešu literāriskā biedrība;Latviešu literārā biedrība.