Johans Gotfrīds Ageluts

2 bildes

13.11.1763 – 24.05.1848

Johans Gotfrīds Ageluts (1763–1848) – vācu tautības latviešu garīgās literatūras autors, tulkotājs. Ilgus gadus darbojies kā Mālpils draudzes mācītājs, bijis viens no Latviešu literārās (draugu) biedrības dibinātājiem. Sacerējis, kā arī tulkojis baznīcas dziesmas vairākiem izdevumiem. Publicējis dzeju, rakstus par reliģiskiem jautājumiem, valodniecību, veselības kopšanu, mežu audzēšanu un citām tēmām.

Dzimšanas laiks/vieta

13.11.1763
Rīga

Miršanas laiks/vieta

24.05.1848
Mālpils novads
Vite

Personiska informācija

Dzimis mācītāja, Domskolas rektora palīga Johana Gotfrīda Ageluta ģimenē.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

Garīgo dziesmu krājumi
1815: "Maza dziesmu grāmata" (1)
1831: "Maza dziesmu grāmata" (2)
1843: "Peršiņi, ko viegli var izmācīties"
1848: "Maza dziesmu grāmata" (3)

Sacerējis, kā arī tulkojis baznīcas dziesmas vairākiem izdevumiem.

Rakstījis laikrakstam "Tas Latviešu Ļaužu Draugs", krājumu virknei "Dieva vārdu mīļotājiem.."( 1836, 1838) u. c. 

Publicējis dzeju, rakstus par reliģiskiem jautājumiem, valodniecību, veselības kopšanu, mežu audzēšanu u. c. tēmām.


TULKOJUMI

1828: J. H. Fosa idilles "Die Freigelassenen" tulkojums heksametros "Tie brīvlaisti Bērtuls un Maija" (rakstu krājumā "Magazin")
1841: G. F. Zeilera katehisma "Der biblische Katechismus" tulkojums "Svētas gudrības grāmata jeb kristīga mācība, kas jātic un kā jādzīvo, pēc Bībeles stāstiem un liecībām. Skolmeisteriem un skolas bērniem par labu latviski pārtulkota"

CITI DARBI

1803–1817: sastādījis "Vidzemes un Kurzemes kalendera" pielikumu, kurā ievietojis arī savus praktiska satura rakstus
1804–1805: rediģējis "Vidzemes un Kurzemes kalenderi"
1817: pārstrādājis G. Bergmaņa tulkoto "Jaunu labu ziņu un padomu grāmatu"

Dzimtais vārds

Johann Gottfried Ageluth

Pseidonīms

"13"

Izglītība

Rīgas Domskola
Mazā Skolas iela, Rīga

Kēnigsbergas Frīdriha ģimnāzija
Kaļiņingrada

–1781
Vitenbergas Universitāte
Vitenberga
Teoloģijas studijas.

–1783
Jēnas Universitāte
Jēna
Teoloģijas studijas.

Darbavieta

1785–1791
Ēvele
Strādājis par mājskolotāju.

1791–1842
Mālpils
Luterāņu mācītājs.

1836
Vidzemes konsistorija
Vidzeme
Padomnieks.

Dalība organizācijās