Acis (1978)

Jauno dzejnieku kopkrājums.
Krājumā publicēta arī Valda Ārgaļa, Ilgoņa Atslēgas, Monvida Cīruļa, Elmāra Kurša, Imanta Lastovska, Rolanda Marecka, Agra Pilsuma, Solveigas Remeses, Ilgas Rudenes dzeja, kā arī īsas ziņas par autoriem.
Vija Beinerte publicējusies ar vārdu Vija Bokalova-Ramāne.