Hermanis Marģers Majevskis

3 pictures

25.04.1951 – 06.10.2001

Hermanis Marģers Majevskis (1951–2001) – dzejnieks. Triju dzejoļu krājumu "Atvadīšanās no upes" (1979), "Vienatnes piedzimšana" (1987), "Tumsā dunēdams ledus" (2001) autors. Atdzejojis no angļu, čehu, moldāvu, poļu valodas. Periodikā publicējis esejas, apceres un analītiskas recenzijas par lietuviešu, poļu un latviešu literatūru.

Birth time/place

25.04.1951
Rīga

Place/time of death

06.10.2001
Rīga

Personal information

Dzimis inženiera un skolotājas ģimenē.

Professional activity

1970, 29. aug.: pirmā publikācija – dzejolis
"Akvarelis" laikrakstā "Literatūra un Māksla".
Dzejoļu krājumi1979: "Atvadīšanās no upes".
1987: "Vienatnes piedzimšana".
2001: "Tumsā dunēdams ledus".

Sastādītājs1984: Lietuvas jauno dzejnieku izlase "Ausmā dzimusī sirds" (arī ievada autors).
Ārzemju autoru darbu atdzejojumiNo čehu valodas
1980: Vilems Zāvads (Vilém Závada) "Sauc atbalss septiņkārt" (Kdo s basni zachazi) (kopā ar Olgu Lisovsku, arī izlases sastādītājs un
priekšvārda autors; Liesma).


No lietuviešu valodas
1999: Emīlija Liegute (Emilija Liegutė) "Kā Kāravs kļuva par
Džimi" (
Rudis, kuris tapo Džimu) (Sprīdītis).
2002: Judita Vaičūnaite (Judita Vaičiūnaitė) "Zemei pieskaroties" (Žemės prisilietus) (arī priekšvārda autors).

Quotes

Par autora dzeju"Dzīvē Marģers prata paironizēt ļoti smalki, bet viņa dzejā ironijai, šai modernā cilvēka dievībai, nav nekādas nozīmes. Teiktais nenozīmē, ka Majevskis dzejā būtu sīksti tradicionāls vai pat arhaisks, bet gan – ka viņš gājis citu ceļu, vienām iezīmēm, piemēram, kāpināta, neatšķaidīta lirisma prasībai, paliekot uzticīgs, savukārt citas – intensīvi pārveidojot. Visvairāk tas attiecas uz dzejoļu kompozīciju, kas veidota kā mūzikas darbā: motīvu mija, pauzes, kontrasti, variācijas – tēmas un blakustēmu attīstība ir skaidra, bet nav jēdzieniski izstāstāma."

Čaklā, Inta. Kas dzīvo vārdos: raksti par literatūru. Rīga: LU LFMI, 2013."Hermaņa Marģera Majevska dzeja ir akvareliski veidotas, impresionistiskas dvēseles stāvokļu fiksācijas. Raksturīga smalka skaņu un krāsu izjūta, muzikāls ritms, īpatnēja intonācija; plašs kultūras reminiscenču slānis, ko veicinājusi Majevska atdzejotāja darbība."

Sekste, Inguna. Majevskis Hermanis Marģers. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003.

Occupations

Name at birth

Marģers Kukainis

Education

–1969
Riga secondary school No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

1971–1977
Russian University of Theatre Arts (GITIS)
Malyy Kislovskiy Pereulok 6, Maskava
Teātra zinību fakultāte

Working place

1969–1972
Rīga
TV studija

1972–1973
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Rīga

1974–1975
Radio Latvia
Rīga
Literatūras raidījumu redaktors

Participation in organisations

1982–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

1990–2001
Latvian Writers’ Union
Rīga
Biedrs

Buried

Rīgas Otrie Meža kapi