Silvija Veckalne

Silvijai Veckalnei iznākuši divi dzejoļi krājumi "Glāsta attālumā" (1983) un "Pagodinājums pašcieņai" (1988), strādājusi par žurnālisti.

Birth time/place

02.03.1948

Personal information

Dzimusi strādnieku ģimenē.
1972: Pirmā publikācija – dzejoļu kopa laikrakstā "Darba Balss" 20. janvārī.

Professional activity

Silvijas Veckalnes dzeja krievu valodā1981: Истоки: альманах ("Sākotne": almanahs). Москва: Молодая гвардия (atdzejojis A. Ščuplovs).
1984: Мое счастливое несчастье ("Mana laimīgā nelaime", kopā ar lietuviešu dzejnieku Vitautu Brancu). Москва: Молодая гвардия (atdzejojis N. Ļedakovs).
1985: Истоки: альманах ("Sākotne": almanahs). Москва: Молодая гвардия (atdzejojis A. Ščuplovs).

Quotes

"Iespējams, tāpēc, ka daudz domu un spēka paņem publicistika, mani dzejoļi nav globāla rakstura, bet tādi mazi akvarelīši, kuriem neder apzeltīts rāmis. Dzejoļi manā uztverē ir līdzīgi gleznām: apbrīnoju monumentālus mūža darbus, tikpat kā eļļas gleznas, vēroju krāsainu plakātiskumu, mēģinu izprast abstrakcionistu veidojumus. Taču pati tā rakstīt nevaru."
Veckalne, Silvija. Par sevi. Acis. Rīga: Liesma, 1978. 156. lpp.

Occupations

Education

1955–1963
Inčuklans Primary School
Inčukalna astoņgadīgā skola

1963–1967
Rīgas elektromehāniskais tehnikums

1967–1978
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļas neklātiene

Working place

1966–1975
Latvijas PSR Sakaru ministrijas materiāli tehniskā bāze Inčukalnā, inženiere

1975–1978
Laikraksts "Darba Balss" (1945–1991)
Rīga
Mašīnrakstītāja

1978–1991
Laikraksts "Darba Balss" (1945–1991)
Rīga
Žurnāliste

1991–1999
Laikraksts "Rīgas Apriņķa Avīze"
Rīga
Žurnāliste

1992–2004
"Brīvā Eiropa"
Radio žurnāliste

06.1999–05.2002
Laikraksts "Rīgas Apriņķa Avīze"
Rīga
Direktore, redaktore

2003–2007
Laikraksts "Rīgas Balss"
Balasta dambis 3, Rīga
Žurnāliste

2007
SIA "Mārupe", sabiedrisko attiecību speciāliste