Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 14

CollectionIzdevniecība "LiePA"
TitleAktuālas problēmas literatūras zinātnē, 14
Additional informationLiepājas Universitātes Literatūras katedra
Kurzemes Humanitārais institūts
Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūts

Saturs

Silvestrs Gaižūns. Pasaules kultūras modeļi Aspazijas autobiogrāfiskajā grāmatā "Zila debess zelta mākoņos"
Sandra. Ratniece. Jūgendstila un simbolisma poētikas sintēze 20. gs. sākuma latvieūs literatūras tekstos
Ilze Kačāne. "Perfektais džentelmenis": dendijisms Oskara Vailda un Anšlava Eglīša poētiskajā pasaulē
Juris Rozītis. Laika un telpa tēma Konstances Miķelsones romānā "Nakts parāde"
Olga Senkāne. Žana Pola Sartra filosofijas reminiscences Ilzes Šķipsnas romānā "Neapsolītās zemes"
Sandra Godiņa. Latviešu literatūra un eksistenciālisms padomju laikā
Daiga Zirnīte. Personiskais un bezpersoniskais mūsdienu latviešu bērnu dzejā
Ilona Ļaha. Autobiogrāfisko tēlojumu specifika 20. gs. beigu un 21. gs. sakuma zviedru un latviešu rakstnieku darbos
Marians Rižijs. Jūra un nakts (Dabas stihiju klātbūtne Ainas Zemdegas romānā "Maruta")
Anda Kuduma. Dabas ainava Augusta Štrausa dzejā
Kārlis Vērdiņš. Astrīdes Ivaskas dzejproza
Edgars Lāms. Teksti jeb postliteratūra (Latviešu literatūras ceļi un neceļi 20. gs. beigās, 21. gs.)
Juris Kastiņš. Ceļojuma no Lalalā uz Tralalā vai no postkomunisma uz postkapitālismu
Jurate Sprindīte. Žurnālistiskais romāns - jaunais žanra paveids
Laura Laurušaite. Postkoloniālais un postsociālistiskais: pretruna vai iespēja?
Pāvels Štolls. Latviešu literatūra mūsdienu Čehijā
Eva Eglāja-Kristsone. Latviešu literatūras ceļš pie lasītāja Lietuvā un lietuviešu literatūras eļš pie lasītāja Latvijā
Dagmāra Ausekle, Ilze Kangro. Daces Rukšānes romāns "Kāpēc tu raudāji" Latvijā un vācu literatūrkritikas uztverē
Ilze Kļaviņa. Ekspresionisma elementi Jaunā Rīgas teātra (1908-1915) iestudējumos
Ieva Kalniņa. Bruno Saulīša luga "Marta īdas": teksts un konteksts
Bārbala Simsone. Visu lietu gals: eshatoloģiskais mīts fantāzijas žanra literatūrā
Rūta Muktupāvela. Latviešu "Edipa mīts" un tā avoti
Gita Girņus. Sižetiski tematiskā daudzveidība latviešu kara teikās
Aivars Zariņš. Jāņa Rozenberga publikācijas padomju propagandas apstākļos folkloristikā
Ieva Garda-Rozenberga. Personīgās pieredzes stāsti 20./21. gs. folkloristikā: žanrs un evolūcija
PublisherLiePA
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
No14.
ISSN 1407-4729
Papildus klasifikators
Artist
Author
Compiler
Person of reception
Publishing year/ place2009
Liepāja
Liepāja

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Liepāja
(Liepāja)
2009Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.