Sandra Ratniece

6 pictures

Sandra
Ratniece (1969) – literatūrzinātniece, literatūrkritiķe, dzejniece, kultūras žurnāla "Jaunā Gaita" literārā redaktora vietniece. Latvijas Rakstnieku savienības
laikraksta "konTeksts" idejas autore un galvenā redaktore (2017–2021). Interešu lokā – literatūras un citu mākslas veidu mijiedarbība – jūgendstila poētikas izpausmes latviešu
un cittautu literatūrā –, latviešu un ārzemju jaunākā literatūra, latviešu literatūras kritika un kritikas vēsture. Latvijas Rakstnieku savienības jauniešu literārās apvienības, radošā semināra "Aicinājums" vadītāja. 2020. gadā iznācis debijas dzejas krājums "Šķietami klusu", 2022. gadā – otrais dzejas krājums "Pastkastīte nenosūtītām vēstulēm".

Birth time/place

20.04.1969
Rīga

Personal information

Dzimusi vecākās grāmatvedes Māras Purenkovas un metinātāja Imanta Ratnieka ģimenē. Patēvs: Ivars Purenkovs – metālapstrādes tehnologs.

Professional activity

Literārā un literārkritiskā darbība1989: 11. februārī pirmā zinātniskā publikācija "Pretī es jums stiepju rokas: Austrai Skujiņai – 80" laikrakstā "Literatūras un Māksla".
1989: pirmā publikācija – dzejoļu kopa žurnālā "Skola un Ģimene" septembra numurā, pēc tam sekoja 30 gadu pārtraukums literārajā jaunradē.
Kopš 2019: dzejas kopu publikācijas žurnālos "Domuzīme”, "Jaunā Gaita”, laikrakstos "konTEKSTS”, "Latvijas Avīze” pielikumā "Kultūrzīmes”.
2019., 2018: Dzejas dienas (Latvijas Rakstnieku savienība, Dzejas dienu krājums) - dzejas kopas.

Dzejas krājumi
2020: Šķietami klusu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds.2022: Pastkastīte nenosūtītām vēstulēm. Rīga: Jāņa Rozes apgāds.
Literatūrzinātniskā, pētnieciskā un kritiskā darbībaKopš 1989: literatūrzinātniskie raksti un literatūras kritika publicēta periodiskajos izdevumos "Karogs”, "Kultūras Forums”, "Tīrraksts”, "Domuzīme”, "Jaunā Gaita”, laikraksta "Latvijas Avīze” pielikums "Kultūrzīmes”, LRS mēnešraksts "konTEKSTS” un interneta vietnē "Satori”.

2002: ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē.
2004: jūlijā ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā.
2004: piešķirta Veronikas Strēlertes piemiņas balva par bakalaura darbu "Tradicionālais un novatoriskais Edvarta Virzas tēlojumu krājumā "Zaļā Zemgale” virzienu aspektā”.
2004: pasniegts Latvijas Universitātes atzinības raksts par darbu literatūrzinātnes nozarē literatūras teorijas apakšnozarē (par maģistra darbu "Jūgendstila poētikas iezīmes latviešu 20. gadsimta sākuma literatūrā”).
2004: ieguvusi Minsteres balvu par dziļu un analītisku latviešu un vācu literārā jūgendstila salīdzinošu izpēti maģistra darbā "Jūgendstila poētikas iezīmes latviešu 20. gadsimta sākuma literatūrā”.
2004: 2. vieta Daugavpils Universitātes rīkotajā konkursā "Oskars Vailds – Kārlis Skalbe: dubultportrets" par darbu "Oskara Vailda un Kārļa Skalbes daiļrade jūgendstila aspektā".
2006–2007: veikusi pētnieka, koordinatora pienākumus Valsts programmas "Letonika" projektā – enciklopēdijas "100 Latvijas sievietes kultūrā un politikā” veidošanā.
2006: autore11 šķirkļiem LU LFMI projektam angļu valodā par 100 latviešu literātiem (Baltic Writers: Estonia, Latvia, Lithuania. – Vilnius, 2009).
2008: (Autoru kolektīvs) "100 LATVIJAS SIEVIETES: kultūrā un politikā”, autore šķirkļiem par Āriju Elksni un Astrīdi Ivasku.
2011: 1. martā ieguvusi filoloģijas doktora zinātnisko grādu, aizstāvot promocijas darbu ”Jūgendstila poētikas iezīmes latviešu literatūrā laika posmā no 20. gadsimta sākuma līdz Pirmajam pasaules karam”. Pieejams: http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/4624/17802-Sandra_Ratniece_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Kopš 2013: Latvijas Rakstnieku savienības jauniešu literārās apvienības, radošā semināra “Aicinājums” vadītāja.
Kopš 2013: Latvijas Rakstnieku savienības projektu vadītāja.
2015–2017: Latvijas Literatūras gada balvas žūrijas komisijas locekle.
2015–līdz šim: ievēlēta Latvijas Rakstnieku savienības valdē.
2016: aprīlī uzņemta Aleksandra Čaka biedrībā.
2016–2021: Baltijas Asamblejas balvas žūrijas komisijas locekle.
2018: Egona Līva balvas "Krasta ļaudis" žūrijas locekle.
2020: oktobrī uzņemta Rīgas Latviešu biedrībā.

Affinities

Toms Ratnieks - Son

Education

1976–1984
Rīgas 1. vidusskola

1984–1986
Rīgas 64. vidusskola
Rīga

1986–1987
Rīgas Raiņa 8. vakara vidusskola
Rīga

1998–05.2002
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultāte, iegūts bakalaura grāds.

2002–2004
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Ieguvusi humanitāro zinātņu maģistra grādu.

04.2003–06.2004
Greifsvalde
Papildinājusi zināšanas Greifsvaldes Universitātē Vācijā (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald) Erasmus/Socrates programmā.

2004–2007
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Humanitāro zinātņu fakultāte, doktorantūras programma

2014–2017
The Art Academy of Latvia
Kalpaka bulvāris 13, Rīga
Doktorantūras programma

Working place

1986–1988
Latvijas Valsts bibliotēka
Krišjāņa Barona iela 14, Rīga
Bibliotekāre

1988–1989
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Pils laukums 4, Rīga
Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece

1990–1991
Laikraksts "Latvijas Jaunatne" (1990–1993)
Balasta dambis 2, Rīga
Korespondente

1993–1996
Laikraksts "Lauku Avīze"
Balasta dambis 2, Rīga

1996–1998
Rīga
Apgāds "Seiva", direktore

1998–2001
Apgāds "Draugi"
Rīga
Direktore, grāmatvede

2005–2006
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Rīga
Literatūras teorijas daļa, asistente

2007–2011
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultāte, zinātniskā asistente

2009–2021
Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija
Rīga
Docētāja

2011–2016
Rēzeknes Augstskola
Rēzekne
Docētāja, pētniece Reģionālistikas institūtā (REGI)

2012–2016
Rīga
Privātā augstskola EIHSEBA, docente

01.02.2017–31.03.2021
Laikraksts "Konteksts" (2017–2021)
Rīga
Galvenā redaktore.

01.09.2021
Žurnāls "Jaunā Gaita"
Literatūras redaktora vietniece.

Participation in organisations

2011
Latvian Writers’ Union
Rīga
Kopš 2015: darbojas LRS valdē.

04.2016
Rīga
Aleksandra Čaka biedrība.

10.2020
Rīgas Latviešu biedrība
Merķeļa iela 13, Rīga

Awards

Veronikas Strēlertes piemiņas balva
Balva piešķirta par bakalaura darbu "Tradicionālais un novatoriskais Edvarta Virzas tēlojumu krājumā "Zaļā Zemgale” virzienu aspektā”.
2004