Latvijas Valsts bibliotēka

1919. gadā Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņem lēmumu par Latvijas Valsts bibliotēkas dibināšanu. Bibliotēka tiek dibināta 29. augustā. Tās pirmais direktors ir Jānis Misiņš (1862–1945).

1919. gada septembrī bibliotēkas rīcībā nodota ēka L. Jaunielā 26.

1940. gadā pēc PSRS okupācijas varas nodibināšanas bibliotēka reorganizēta un pārdēvēta par Latvijas PSR Valsts bibliotēku.