Zanda Gūtmane

1 picture

Zanda Gūtmane (1969) – literatūrzinātniece, filoloģijas doktore (2003), Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne un asociētā profesore, bakalauru un maģistra studiju programmu docētāja, vairāku jaunu studiju programmu izstrādātāja, tostarp "Baltu filoloģija un kultūra", "Rakstniecības studijas", "Eiropas valodu un kultūras studijas", "Aktiermāksla". Pirmās zinātniskās publikācijas kopš 1999. gada. Pētniecisko interešu lokā Baltijas – lietuviešu un igauņu rakstniecības vēsture, procesi, jaunākās iezīmes; pēta Baltijas rakstniecību salīdzinošā kontekstā, recenzē jaunākos literāros darbus. Piedalījusies vairākus starptautisku zinātnisku rakstu krājumu sastādīšanā, recenzēšanā.

Birth time/place

22.04.1969
Aizpute

Professional activity

1999: pirmās zinātniskās publikācijas.
Pētniecisko interešu lokā Baltijas – lietuviešu un igauņu rakstniecības vēsture, procesi, jaunākās iezīmes; pēta Baltijas rakstniecību salīdzinošā kontekstā, recenzē jaunākos darbus.
Liepājas Universitātē docē kursus bakalaura un maģistra studiju programmās: "Baltijas literatūra”, "Pasaules literatūras
un kultūras vēsture”, "Pasaules literatūra: Modernisma un postmodernisma
literatūra", Salīdzināmā literatūrzinātne”,"Aktuālie
procesi literatūrā: tulkotā literatūra”, "Postmodernisma literatūras paradigma”, "Pasaules literatūra skolā”.

Darbība rakstu krājumu un zinātnisko žurnālu izdošanā
Starptautiskā
zinātniskā rakstu krājuma „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē” redakcijas
kolēģijas priekšsēdētāja un krājuma sastādītāja (2009, 2010, 2011)
Starptautiskā zinātniskā
rakstu krājuma „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”/ Aktuālas problēmas
literatūras un kultūras pētniecībā” redakcijas kolēģijas pārstāve (2007, 2012 –
pašlaik)
Starptautiski recenzējamā Liepājas
Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes zinātniskā žurnāla „Scriptus
Manet” redakcijas kolēģijas pārstāve (2017–2018), atbildīgā redaktore (2019)

Studiju programmu izstrāde un vadība
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Baltu filoloģija un kultūra”/ „Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija” izstrāde Liepājas Universitātē (2009), programmas direktore (2009–2017))
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Eiropas valodu un kultūras studijas” izstrāde Liepājas Universitātē (2011)
Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Rakstniecības studijas” izstrāde Liepājas Universitātē (2010), programmas direktore (kopš 2010)
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Aktiermāksla” izstrāde Liepājas Universitātē (2017)
2003: ieguvusi Dr. philol. par promocijas darbu “Varas tēmas interpretācija Raiņa nepabeigtajā traģēdijā “Kajs Grakhs" un Mārtiņa Zīverta nepabeigtajā lugā “lfigenija”.
Profesionālā atzinība
1999: saņēmusi Mārtiņa Zīverta Fonda godalgu par maģistra darbu "Varas problēmu interpretācija Zīverta lugā "Ifigenija"".

Quotes

"Viņa negrib savu ikdienu iztēloties bez labas grāmatas, izrādes un mūzikas un tikpat lielā mērā arī bez dabas klātbūtnes, kas kā spēcinoša dzīves daļa iekodēta kopš bērnu dienā pie vecvecākiem Cīravā".
Kļepikova, Ilze. Ideāliste pret pamatplūsmu.

"Šis darbs man droši vien devas iespēju veidot savu dzīvi tā, kā es to gribu."
"Esmu gājusi tur, kur durvis ir bijušas vaļā".

Affinities

Anna Rūtenberga - Relative

Education

1976–1987
Liepājas 10. vidusskola
Alejas iela 16, Liepāja

1987–1992
Liepāja Pedagogical Institute
Lielā iela 14, Liepāja

1997–1999
Liepājas Pedagoģijas akadēmija (1998–2008)
Lielā iela 14, Liepāja
Studijas maģistrantūras programmā, beigtas ar Mg. philol. grādu.

1999–2002
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Studijas Filoloģijas fakultātē Doktorantūras programmā.

Working place

1992–1993
Liepāja Pedagogical Institute
Liepāja
Asistente.

1993–1998
Liepājas Pedagoģiskā augstskola (1993–1998)
Lielā iela 14, Liepāja
Asistente.

1998–2000
Liepājas Pedagoģijas akadēmija (1998–2008)
Lielā iela 14, Liepāja
Asistente.

2000–2003
Liepājas Pedagoģijas akadēmija (1998–2008)
Lielā iela 14, Liepāja
Lektore.

2003–2007
Liepājas Pedagoģijas akadēmija (1998–2008)
Lielā iela 14, Liepāja
Docente.

2005–2009
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Latvijas Zinātņu akadēmija
Pētniece Literatūras vēstures
daļā.

2007
Liepaja University
Lielā iela 14, Liepāja
Asociētā profesore Humanitāro
un mākslaszinātņu fakultātē.

2007–2010
Liepaja University
Lielā iela 14, Liepāja
Literatūras katedras vadītāja.

2010
Liepaja University
Kūrmājas prospekts 13, Liepāja
Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne (kopš 2010. gada).