Augusts Štrauss

Roles: poet, writer

16.08.1934 – 31.03.1986

Birth time/place

16.08.1934

Place/time of death

31.03.1986
Liepāja

Personal information

ŠTRAUSS Augusts (1934.16.VIII Sakas pag. Dīķeniekos - 1986.31.III Liepājā, apbed. Liepājas Centrālajos kapos) - dzejnieks un prozaiķis.
Dz. zemnieku ģim. Bērnībā saslimis ar poliomielītu, zaudējis pārvietošanās spējas. Zināšanas apguvis pašmācības ceļā. Dzīv. Sakas c., pēc tam Liepājā. RS b. (1972).
Pirmā nozīm. publikācija - dzejolis "Mana pirmā diena" žurn. "Karogs" 1968 (8. nr.). Izd. dzejoļu krāj. "Saules ēnā" (1971), "Šaipus apvāršņa kalna" (1974), "Akmens otrā puse" (1979), "Tēvu zemes gaisma" (1984), stāstu krāj. "Kārtu kārtām tēvu zeme" (1977), "Mājas gars un citi..." (1982), "Debesis pār mājām" (1987). Š. pas. uztvere zemnieciski viengabalaina, līdzsvarota. Dzejā sākumā dominēja sulīgs lauku dzīves kolorīts, lauku darbu un dabas motīvi, vēlāk iezīmējās tiecība uz domas filozofiskumu, arī abstraktumu. Poēt. līdzekļi tradicionāli. Š. stāsti ir neliela apjoma darbi par lauku ikdienu, to galv. varoņi - vecākās un vidējās paaudzes cilvēki.
Vide precīzi iezīmēta, val. krāsaina un ietilpīga. Vietām neizvērsta komp., vērojams arī deklaratīvisms un pārliecīgs raupjums. Š. darbojies literatūrkritikā - recenzējis gk. jauniznākušos dzejoļu krājumus. Atdzejojis no angļu, fr. (Š. Bodlēra "Ļaunuma puķes", 1989, arī priekšv. un komentāru aut.) u.c. valodām.
L. Čaklais M. Profesionālis un ziedlapiņas. R., 1985, 73.-90. lpp.
I. Sekste

Occupations

Education

citi izglītības veidibērnībā saslimis ar poliomielītu, zaudējis pārvietošanās spējaszināšanas apguvis pašmācības ceļā

Buried