Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 10

CollectionIzdevniecība "LiePA"
TitleAktuālas problēmas literatūras zinātnē, 10
Additional informationLiepājas Pedagoģijas akadēmija
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Saturs

Ērika Bērziņa. latviešu literatūra internetā
Rimands Ceplis. Mākslinieciskās tendences 2003. gadā izdotajās "Lata romāna" sērijas grāmatās
Jana Hartmane. Edvarta Virzas literatūrkritiķa pozīcijas (19201-1930)
Juris Kastiņš. Sapņu salas poētika (vācu jūgenstila proza)
Anda Kubuliņa. Laimas Līvenas pirmo dzejoļu krājumu "Caur ziemas dienām" un "Šūpoles" poētikas salīdzinājums
Edgars Lāms. Novadnieciskais aspekts Olafa Gūtmaņa dzejradē
Alīna Romanovska. Nakts Antona Austriņa prozā
Ilze Stikāne. Fantāzijas žanrs mūsdienu latviešu literatūrā bērniem
Broņislavs Tabūns. Dzimtenes koncepts Gunara Janovska prozā
Linda Zulmane. Mācītāja tēls A. Niedras prozā.
Maija Burima. Norvēģu literatūras tulkojumi Latvijā 2000-2003: tendences un aktualitātes
Ingars Gusāns. Apollona tēla interpretācija Kallimaha un Edvarta Virzas dzejā
Zanda Gūtmane. Kafkas stila raksturības Vladimira Kaijaka stāstos
Ingrīda Kupšāne. Mākslinieciskais laiks G. Janovska un G. Gazdanova prozā
Rita Meinerte. XX gadsimta 60. gadu jaunie dzejnieki PSRS dzejas telpā. Kontakti. Analoģijas
Vita Paparinska. Romiešu historiogrāfijas tradīcija un Indriķa hronika: pārmantotības aspekti
Olga Senkāne. Gunta Zariņa "Apsūdzēts" un Franca Kafkas "Process": mākslinieciskie un filozofiskie krustpunkti
Anita Stašulāne. Konstantīna Raudives reliģiskie meklējumi kristietības ietvaros
Ieva Kalniņa. "Tie paši oši" vai ieskats zemes tēmā jaunākajā latviešu drāmā
Anda Kuduma. L. Stumbres "situāciju teātris"
Sanita Bērziņa-Reinsone. Priekšstati par telpu apmaldīšanās stāstos
Gita Girņus. Teikas žanra diskurss latviešu folkloristikā
Sandis Laime. Kādas bēru tradīcijas attīstība pēc Rauņa klinšu rakstu materiāla
Juris Rozītis. Tematiskas variācijas pasakā "Cīņa uz tilta"
Valdis Rūsiņš. Lielās pirmmātes jautājums mitoloģijā
Bārbala Stroda. Mīta un tautas pasakas sintēze fantāzijas žanra literatūrā
PublisherLiePA
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
No10.
ISSN 1407-4729
Klasifikators
Author
Compiler
Person of reception
Publishing year/ place2005
Liepāja
Liepāja

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Liepāja
(Liepāja)
2005Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.