Žurnāls "Celtne" (1929–1937)

3 pictures

Maskavā izdots latviešu literatūras, mākslas un kritikas žurnāls no 1929. gada līdz 1937. gadam.

Par žurnālu

1928. gadā Vissavienības latviešu proletārisko rakstnieku un korespondentu konferences lēmuma rezultātā tika noorganizēts centralizēts literārais žurnāls "Celtne", kas kļuva par galveno padomju latviešu emigrācijas rakstnieku tribīni.

Par redaktoru tika iecelts Pauls Vīksne, redakcijā darbojās arī Alvils Ceplis, Sīmanis Berģis, Konrāds Jokums, Kārlis Pelēkais, Anna Pērle, Jūlija Janele-Viena, pēc emigrācijas no Latvijas kopš 1934. gada dzejas un satīras nodaļu vadīja Linards Laicens.

Žurnāls tika pārsvarā izdots reizi mēnesī; kopā ir izdoti 88 numuri. 

Žurnālā tika publicēti jaunākie padomju latviešu literārie darbi, ideoloģizēti vai ideoloģiski interpretēti arī brīvās Latvijas laikabiedru teksti, recenzijas un kritika, senāku un aktuālo literāro tekstu tulkojumi, ar literatūru saistītie politiskie lēmumi un polemikas, padomju mākslinieku kolāžas un zīmējumi.

Žurnālā darbojās arī "konsultāciju komisija", uz kuru autori varēja iesūtīt savus darbus un saņemt recenzijas. To vadīja Sīmanis Berģis. Kā savdabīga palīdzība žurnālā "Celtne" tika pasludinātas specialās rubrikas, kas palīdzētu autoriem radīt "mākslinieciski" augstvērtīgu literatūru – "Mākslas darbs kā ideoloģisks ierocis šķiru cīņā", "Trieciennieku attēlošana literatūrā", "Fabriku vēsture", "Strēlnieku un pilsoņu kara vēsture", "Baltā Latvija" un citas. 

No vienas puses žurnālā ir ideoloģisks uzslāņojums un to caurvij padomju ideālus propagandējoši teksti, no otras puses tas spilgti parāda un reprezentā padomju latviešu diasporu un ir unikāls vēsturisks, laikmetu dokumentējošs artefakts. 

Kādu laiku par žurnāla vāka mākslinieku darbojās Jānis Aižens (no 1931. līdz 1933. gadam). 

Žurnāls darbojas padomju latviešu kultūras biedrības "Prometejs" paspārnē.

1937. gadā Staļina "nacionālā operāciju" laikā tika apcietināta visi žurnāla "Celtne" darbinieki un pārtraukta žurnāla turpmākā izdošana. Informāciju sagatavoja pētniece Ilze Ļaksa-Timinska