Paulīne Olmane

1 picture

25.03.1903 – 21.03.1980

Paulīne Olmane (1903–1980) – literatūrzinātniece un literatūrkritiķe, publicējusi recenzijas un rakstus par latviešu literatūru periodikā.

Birth time/place

25.03.1903
Burtnieku pagasts
Dzimusi Burtnieku pagastā kalpa ģimenē.

Place/time of death

21.03.1980
Rīga

Professional activity

1957: sarakstījusi pēcvārdu Sīmaņa Berģa romānam "Ziemeļu pionieri" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1959: raksts "Žurnāls "Celtne" un tā līdzstrādnieki" krājumā "Cīņas balsis" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1963: sastādījusi Arnolda Granta izlasi "Tērauddzirkstis" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1969: zinātniskā līdzstrādniece krājumam "Ļeņins Latvijas revolucionāru atmiņās" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1988: sastādījusi rakstu krājumu "Pēteris Stučka" (V. Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka).

Education

–1929
Maskavas Universitāte
Maskava
Beigusi Maskavas Universitāti.

1929–1933
Sanktpēterburga
Studējusi Ļeņingradas Sarkanās profesūras literatūras institūtā.

Working place

Maskava
N. Krupskajas komunistiskās audzināšanas akadēmija

Vissavienības Komunistiskais žurnālistikas institūts
Maskava

1934–1936
Žurnāls "Celtne" (1929–1937)
Maskava
Žurnāla "Celtne" literārā redaktore.

1948–1956
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Skolotāja Daugavpils pedagoģiskajā skolā.

1956–1962
Rēzeknes Valsts Pedagoģiskais institūts
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne

1962–1973
LKP CK Partijas vēstures institūts
Rīga
Zinātniskā līdzstrādniece LKP CK Partijas vēstures institūta Partijas vēstures sektorā.

Participation in organisations

Detention

1921–12.1922
Rīga
Apcietināta par pretvalstisku darbību.

Residence

1922–1933
Krievija
Pēc atbrīvošanas no apcietinājuma dodas studēt uz Maskavu un Sanktpēterburgu.

Buried

1980
Rīgas Pirmie Meža kapi