Kārlis Pelēkais

Roles: poet

08.11.1896 – 23.01.1938

Kārlis Pelēkais (īstajā vārdā Kārlis Upmalis; 1896–1938) – dzejnieks. 20. gadsimta 20.–30. gados dzīvojis un strādājis Padomju Krievijā. Trīs dzejoļu krājumu un vienas izlases autors. Dzejā apdziedātas strēlnieku cīņas Oktobra notikumos un Pilsoņu kara gados, pēckara sociālisma jauncelsme, lepnums par sociālistiskās valsts varenību, naids pret šķiras ienaidniekiem. Publicējis aprakstus, satīriskus feļetonus. 1937. gadā arestēts, nošauts Butirku cietumā, reabilitēts pēc nāves.

Birth time/place

08.11.1896
Neretas pagasts

Place/time of death

23.01.1938
Padomju Sociālistisko Republiku Savienība

Professional activity

1912: pirmās publikācijas ar parakstu Upmalietis satīras izdevumos "Gailis", "Sarkanais Gailis".
1919: dzejoļu publikācijas frontes izdevumos Pilsoņu kara laikā.
Dzejoļu krājumi1922: "Dubļu peļķēs atmirdzoties zvaigznēm".
1928: "Dzīves dzeja".
1931: "Darbdienas ļaudis".
1937: izlase "Dzīves stāsts".
Ārzemju autoru darbu tulkojumiTulkojis Aleksandra Fadejeva romānu "Sakāve" (1933), Heinriha Heines, Johana Volfganga Gētes u. c. autoru dzejoļus.

Occupations

Name at birth

Upmalis

Pseudonym

Upmalietis, K. Grauers

Residence

Jelgava

Rīga

Education

Beidzis pamatskolas piecas klases

Service

1915
Krievijas Impērijas armija
Krievija

1919–1921
Sarkanā armija
Krievija
Sarkanās armijas rindās cīnījies Pilsoņu kara frontē.

Working place

1921–1922
Apgāds "Spartaks"
Pleskava

1922–1924
Laikraksts "Krievijas Cīņa"
Maskava
Maskavā laikr. "Krievijas Cīņa" (1922-24)

1924–1929
Novosibirska
Laikraksts "Sibīrijas Cīņa". No 1926. līdz 1928. gada atbildīgais redaktors, no 1927. līdz 1929. gada laikraksta pielikuma "Jaunais Arājs" redaktors.

1929
Žurnāls "Celtne" (1929–1937)
Maskava

1929
Izdevniecība "Prometejs" (1923–1937)
Maskava

Detention

1937