Eduards Šmits-Birojs

Roles: poet

1891 – 1938

Eduards Šmits–Birojs (1891–1938 PSRS) – dzejnieks. Dzejoļi apkopoti krājumā "Es dziedu revolūcijai" (Pleskavā 1921), kurā heroiski patētisks, vietumis retoriski skaļš Oktobra apvērsuma un Sarkanās armijas slavinājums. Pēc krājums iznākšanas dzejoļus tikpat kā vairs nerakstīja. Literārās daļas vadītājs Maskavas latviešu teātrī "Skatuve" (1924-28), tur 1926. gadā izrādīti viņa viencēlieni "Sapnis vasaras naktī" un "Radiniece". Bijis žurnāla "Celtne" redakcijas darbinieks. Tulkojis J. Behera dzeju, dažas lugas.

Birth time/place

1891
Limbaži

Place/time of death

1938
Padomju Sociālistisko Republiku Savienība

Personal information

No 1899: dzīvojis Rīgā. 
Mācījies elementārskolā. 
Bijis melnstrādnieks. 
1915–17: par piedalīšanos revolucionārajā kustībā vairākkārt arestēts, atradies izsūtījumā Irkutskas guberņas Kačugas ciemā. 
1918–19: boļševiku partijas darbā Rīgā. 
1920–21: dienējis Sarkanajā armijā. 
Pēc demobilizēšanās dzīvojis PSRS. Strādājis latviešu periodisko izdevumu redakcijās Pleskavā, Ļeņingradā un citur. 
Ap 1921: uzvārdu Šmits mainījis pret Birojs.
1924–28: literārās daļas vadītājs Maskavas latviešu teātrī "Skatuve". 
No 1929: bijis žurnāla "Celtne" redakcijas darbinieks. 
1936: arestēts, represēts, reabilitēts pēc nāves.

Professional activity

1912: publicējis pirmo dzejoli "Strādnieka mīla" laikraksta "Jaunā Dienas Lapa" pielikumā 11./24.II.
1926: Maskavas latviešu teātrī "Skatuve"  izrādīti viencēlieni "Sapnis vasaras naktī" un "Radiniece".
Tulkojis J. Behera dzeju, dažas lugas. 

DZEJA

1921: "Es dziedu revolūcijai" (Pleskava) (krājumā apkopoti 1919-20 sarakstītie dzejoļi) 

Quotes

"Dzejoļos naturālistisks fabrikas darba procesa attēlojums mijas ar romantiskām izjūtām, sentimentālām dabas ainām. [Dzejoļu krājumā "Es dziedu revolūcijai" apkopotajos dzejoļios] heroiski patētisks, vietumis retoriski skaļš Oktobra apvērsuma un Sarkanās armijas slavinājums." 

Gudriķe, B. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003.

Occupations

Education

Rīga
Mācījies elementārskolā.

Working place

Žurnāls "Celtne" (1929–1937)
Maskava
Redakcijas darbinieks.

1924–1928
Maskavas latviešu teātris "Skatuve"
Maskava
Literārās daļas vadītājs.

Service

1920–1921
Sarkanā armija