Eduards Šmits-Birojs

Lomas: dzejnieks

1891 – 1938

Eduards Šmits–Birojs (1891–1938 PSRS) – dzejnieks. Dzejoļi apkopoti krājumā "Es dziedu revolūcijai" (Pleskavā 1921), kurā heroiski patētisks, vietumis retoriski skaļš Oktobra apvērsuma un Sarkanās armijas slavinājums. Pēc krājums iznākšanas dzejoļus tikpat kā vairs nerakstīja. Literārās daļas vadītājs Maskavas latviešu teātrī "Skatuve" (1924-28), tur 1926. gadā izrādīti viņa viencēlieni "Sapnis vasaras naktī" un "Radiniece". Bijis žurnāla "Celtne" redakcijas darbinieks. Tulkojis J. Behera dzeju, dažas lugas.

Dzimšanas laiks/vieta

1891
Limbaži

Miršanas laiks/vieta

1938
Padomju Sociālistisko Republiku Savienība

Personiska informācija

No 1899: dzīvojis Rīgā. 
Mācījies elementārskolā. 
Bijis melnstrādnieks. 
1915–17: par piedalīšanos revolucionārajā kustībā vairākkārt arestēts, atradies izsūtījumā Irkutskas guberņas Kačugas ciemā. 
1918–19: boļševiku partijas darbā Rīgā. 
1920–21: dienējis Sarkanajā armijā. 
Pēc demobilizēšanās dzīvojis PSRS. Strādājis latviešu periodisko izdevumu redakcijās Pleskavā, Ļeņingradā un citur. 
Ap 1921: uzvārdu Šmits mainījis pret Birojs.
1924–28: literārās daļas vadītājs Maskavas latviešu teātrī "Skatuve". 
No 1929: bijis žurnāla "Celtne" redakcijas darbinieks. 
1936: arestēts, represēts, reabilitēts pēc nāves.

Profesionālā darbība

1912: publicējis pirmo dzejoli "Strādnieka mīla" laikraksta "Jaunā Dienas Lapa" pielikumā 11./24.II.
1926: Maskavas latviešu teātrī "Skatuve"  izrādīti viencēlieni "Sapnis vasaras naktī" un "Radiniece".
Tulkojis J. Behera dzeju, dažas lugas. 

DZEJA

1921: "Es dziedu revolūcijai" (Pleskava) (krājumā apkopoti 1919-20 sarakstītie dzejoļi) 

Citātu galerija

"Dzejoļos naturālistisks fabrikas darba procesa attēlojums mijas ar romantiskām izjūtām, sentimentālām dabas ainām. [Dzejoļu krājumā "Es dziedu revolūcijai" apkopotajos dzejoļios] heroiski patētisks, vietumis retoriski skaļš Oktobra apvērsuma un Sarkanās armijas slavinājums." 

Gudriķe, B. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003.

Nodarbes

Izglītība

Rīga
Mācījies elementārskolā.

Darbavieta

Žurnāls "Celtne" (1929–1937)
Maskava
Redakcijas darbinieks.

1924–1928
Maskavas latviešu teātris "Skatuve"
Maskava
Literārās daļas vadītājs.

Dienests

1920–1921
Sarkanā armija