Nūsamaļdejušī

P. stāstos tēlota autoram labi pazīstama vide - apkārtējo zemnieku dzīve, dažādi atgadījumi, nedienas. P. pratis saskatīt savas apkārtnes ļaužu sirdsskaidrību un labsirdību, arī neizglītotību, vientiesību un māņticību, grūto dzīvi. Notikumi tēloti gan ar siltu humoru, gan kritisku attieksmi.

Darba veids

Oriģināldarbs

Darba autors

Izdošanas gads/vieta

1943